Til hovedinnhold

HERMES

HERMES

Integrated evaluation of energy saving and emission reduction potential and management strategies for urban road systems in Sino-EU cities

Bare i Europa produseres det hvert år mer enn 275 millioner tonn asfalt  for vedlikehold og rehabilitering av veier. Det resulterer i forbruk av mye ressurser samt at store mengder drivhusgasser slippes ut i atmosfæren.

For å redusere klimapåvirkningen ved vedlikehold og rehabilitering av veier, skal HERMES utvikle en ny metodikk. Den skal hjelpe oss med å finne og velge den beste tilgjengelige teknologien og strategien med lavest kostnad for miljøet og samfunnet.

For å utvikle den nye metodikken skal vi studere og analysere infrastruktur i utvalgte steder i Norge, Kina og Østerrike. Samarbeidspartnerne i HERMES kommer fra disse tre landene. 

Publisert torsdag 22. august 2019
971 52 702

Prosjektvarighet

2019 - 2021