Til hovedinnhold

Sture Holmstrøm

Forskningsleder

Sture Holmstrøm

Forskningsleder

Sture Holmstrøm
Telefon: +47 930 59 318
E-post:
Avdeling: Mathematics and Cybernetics
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1885149/

This paper describes safety and security challenges and best practices of the use of drones in the oil and gas industry, with consideration of the harsh weather conditions in the Northern Territories of Norway. We have described the present status of the use of drones in air, on water (surface...

År 2020
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1496926/

SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender og teknologitrender som er forventet å ha spesifikk betydning for...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1267659/

STF50 A06011 Sikkerhetssystemene offshore blir stadig mer ”koblede”, for eksempel ved at samme produsent leverer kontroll og sikkerhetssystemer, bruk av felles software og brukergrensesnitt i ulike systemer, felles hardware, økt signaloverføring mellom systemer, innføring av integrerte...

Forfattere Stein Hauge Sture Holmstrøm Tor Onshus Knut Øien Tor Olav Grøtan Mary Ann Lundteigen
År 2006
Type Rapport