Til hovedinnhold

Aksel Andreas Transeth

Seniorforsker

Aksel Andreas Transeth

Seniorforsker

Aksel Andreas Transeth
Telefon: +47 412 26 902
E-post:
Avdeling: Mathematics and Cybernetics
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1907476/

Nye innovative løsninger er nødvendig for å øke kvaliteten og effektiviteten i kapitalforvaltningen for å unngå tilsvarende vekst i ressurser og kostnader. For dette formål gir autonome ubemannede fly (UAV) - eller droner - en rekke muligheter. Imidlertid har det ikke vært noen kjente løsninger på...

År 2021
Type Faglig foredrag
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1907116/

In the years to come, large power grid operators will operate and maintain an ever-increasing asset base. New innovative solutions are needed to increase the quality and efficiency of asset management to avoid corresponding growth in resources and cost. To this end, autonomous unmanned aerial...

Forfattere Helge-André Langåker Håkon Kjerkreit Christoffer L Syversen Richard Moore Øystein Hov Holhjem Irene Jensen Aiden James Morrison Aksel Andreas Transeth Oddgeir Kvien Gunnar Berg-Karlsen Thomas Olsen Alexander Hatlestad Thomas Negård Rolf Broch Jørn E Johnsen
År 2021
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1825490/

Competitive robotized manufacturing of high specter variance, low volume product lines represents market opportunities for manufacturing companies, but cost-efficient production is challenging. In this paper, we present two main industry use cases which represent key challenges to be solved for cost...

Forfattere Aksel Andreas Transeth Alexey Stepanov Ådne Solhaug Linnerud Klaus Ening Tone Beate Gjerstad
År 2020
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1885149/

This paper describes safety and security challenges and best practices of the use of drones in the oil and gas industry, with consideration of the harsh weather conditions in the Northern Territories of Norway. We have described the present status of the use of drones in air, on water (surface...

År 2020
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1879469/

In this paper we provide insights and methods for using image segmentation for the purposes of automatic corrosion damage detection. Automatic image analysis is needed in order to process all data retrieved from drone-driven industrial inspections. To this end we provide three main contributions...

Forfattere Simen Keiland Fondevik Annette Stahl Aksel Andreas Transeth Ole Øystein Knudsen
År 2020
Type Vitenskapelig artikkel