Til hovedinnhold

Håkon Sundt

Forsker

Håkon Sundt

Forsker

Håkon Sundt
Telefon: 415 53 251
E-post:
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1695240/

Denne rapporten anbefaler metoder og forvaltningsverktøy for forbedret karakterisering og klassifisering av hydrologisk og morfologisk tilstand av vannforekomster i Norge. Det anbefales en systematisk inndeling i fire hovedtema for karakterisering av referansetilstand og påvirkninger, og...

Forfattere Atle Harby Tor Haakon Bakken Børre Kind Dervo Marie-Pierre Gosselin Maia Røst Kile Markus Lindholm Håkon Sundt Peggy Zinke
År 2018
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1617988/

Fem ulike metoder for hydromorfologisk karakterisering og klassifisering av elver ble testet ut for utvalgte vannforekomster i Surna (35 km) og Gudbrandsdalslågen (15 km), for å teste hvorvidt de er egnet for utvikling av en norsk metode for hydromorfologisk klassifisering i henhold til...

Forfattere Peggy Zinke Markus Lindholm Børre Dervo Marie-Pierre Gosselin Atle Harby Maia R Kile Johan Kling Håkon Sundt
År 2018
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1448181/

As part of the investigation of a new and optimized environmental flow regime in a regulated river (Mandalselva, Norway), a modeling study was conducted on the trade-offs between the production of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts and the production of hydropower. Impacts of alternative flow...

Forfattere Ana Adeva-Bustos Richard David Hedger Hans-Petter Fjeldstad Knut Alfredsen Håkon Sundt David Nicholas Barton
År 2017
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1349577/

Formålet med denne konsekvensutredningen er å belyse hvordan fiskesamfunnet i laksefø-rende deler av Surnavassdraget vil påvirkes av en eventuell installasjon av et ekstra aggre-gat i Trollheim kraftverk. I analysene er det lagt hovedvekt på bestandene av sjøvandrende laksefisk. Verdivurderingene er...

Forfattere Ola Ugedal Gunnbjørn Bremset Torbjørn Forseth Eli Kvingedal Hans-Petter Fjeldstad Håkon Sundt
År 2016
Type Rapport