Til hovedinnhold

Minikurs: Må man bruke dampsperre?

Spørsmålet dukker ofte opp både i forbindelse med nybygging og rehabilitering, og gjelder for konstruksjoner av både mur- og betong og tre. SINTEF inviterer nå til et minikurs hvor du får oppklart sentrale begreper og får vite hvordan nye produkter og løsninger skal brukes.

Vegg
I slike veggkonstruksjoner kan det være vanskelig å vurdere om og hvor man skal benytte dampsperre, eller om man må bruke andre fuktsikringsmetoder. Ill.: SINTEF Byggforsk

– Vi vet at tre av fire byggskader skyldes fukt på avveie. I mange av tilfellene er fuktkilden inne i huset, gjerne i form av vanndamp i romluften. Utfordringen er at skader ofte ikke gir seg til kjenne før det har gått flere år, lenge etter at feilen er utført. Da kan det være greit å vite litt om hvordan man forebygger slike skader, sier seniorforsker og kursholder Trond Bøhlerengen.

SINTEF Byggforsk arrangerte et kortere fagtreff i fjor med samme tema, og etter interessen å dømme er dette kunnskap som er etterspurt.

"Pustende" hus, dampbrems og "smarte" dampsperrer

"Pustende" hus, dampbrems og "smart" dampsperre har vært aktuelle begreper i flere år, men mange vet ikke hva de egentlig innebærer. Manglende kunnskap hos både huseiere og håndverkere har ført til kostbare fuktskader.

Bygg tillit - vit mer enn kunden

Når man bygger nytt, skal løsningene være dokumenterte på forhånd. Det vil si at man må velge aksepterte og anerkjente løsninger. Hvis man vurderer å gjøre ting annerledes, for eksempel ikke å bruke den tradisjonelle dampsperren, må man dokumentere. Hvordan gjør man det? Hva slags dokumentasjon må da fremlegges?

Ved arbeider på gamle bygg, dukker også spørsmålet om dampsperre opp. Må det monteres ny dampsperre, eller kan den opprinnelige konstruksjonen fungere som den er?

Mange huseiere har inngående kunnskap om egen bolig, og flere og flere skaffer seg innsikt i tekniske løsninger før de kontakter entreprenør eller håndverker, for eksempel i Byggforskserien fra SINTEF Byggforsk. Som håndverker bør du ligge et hestehode foran, og vite mer enn kunden.

Hva er god nok "dokumentasjon"?

Et vellykket resultat er avhengig av at man både velger riktige konstruksjoner og egnede produkter/materialer. Konstruksjonsløsningene finner man f.eks. i Byggforskserien, men hva med produktene?

Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) angir at alle egenskapene til produkter som brukes i et byggverk og som har betydning for at byggverket kan oppfylle forskriftens grunnleggende krav, skal være dokumenterte.

Det finnes flere ulike produkter av alle materialene som normalt inngår i vanlige ytterkonstruksjoner; dampsperre, isolasjon, vindsperre, kledning, vinduer. Vi vet også at det finnes produkter på markedet som er fullt lovlige å selge, men som er uegnet i bruk. Hvordan kan man være sikker på at produktene man bruker er egnet?

Meld deg på Byggforskseriens minikurs om dampsperre i Oslo 1. juni og få svar på alle disse spørsmålene.

Tid: 1. juni kl. 1400-1700
Sted: Forskningsveien 3B, Oslo

 

Publisert 26. april 2016