Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Hvordan sikre varetransporten til framtidas grønne byer?

Nasjonal transportplan har bestemt at all vekst innen persontransport i de store byene skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange. Men hvordan forene gode kår for fotgjengere og syklister med varetransport som holder liv i sentrumsbutikkene? Hvordan kan dette bidra til bedre luftkvalitet og mindre støy?

SINTEF  inviterer til seminaret
Hvordan sikre varetransporten til framtidas grønne byer?
20. november, kl 13.30  - 15.30, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs gate 30, Oslo (møterom: Scandinavia Scene)

Foredrag

 • Hvordan få mennesker og gods inn/ut av sentrum på en god måte?
  v/Linda Hofstad Helleland, leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen, Stortinget
 • Hvordan få på plass effektive og miljøvennlige varetransportløsninger i Oslo?
  v/Astrid Bjørgen Sund, forskningsleder SINTEF
 • Hvilke transportbehov vil et framtidig næringsliv kreve?
  v/Ole Andreas Hagen, Vice President PostNord Logistics AB
 • Paneldebatt
  Møteleder: Svein Tønseth, SINTEF

Seminaret er gratis. Det er hyggelig om du har anledning til å komme.

Påmelding: www.sintef.no/seminar eller tlf: 930 37 459.

 

 

 

Publisert 22. oktober 2014
Seniorrådgiver

Prosjektvarighet:

01.02.2012 - 31.12.2014