Til hovedinnhold

Fra test til tak

I SINTEF Byggforsks lab i Oslo har takelementer av typen som brukes på den nye terminalbygningen på Gardermoen nylig blitt testet for bruddlaster.

Prøving
Når elementet nærmer seg brudd oppstår en "bølget" fasong, bl.a. som følge av belastningens plassering og manglende støtte av de frie kantene. Foto: SINTEF Byggforsk

Som et ledd i utarbeidelsen av ETA (European Technical Assessment) for elementer fra Lett-Tak AS, har SINTEF Byggforsk gjennomført bøyeprøving av Lett-Tak elementer i full skala i sitt laboratorium i Oslo.

Formålet var å verifisere at resultatene fra beregningsprogrammet som anvendes til dimensjonering av elementene gir resultater på den sikre siden sammenlignet med beregnet bæreevne. Elementer med bredde 2,4 m og spennvidde 10 m ble belastet med linjelaster for å bestemme elementstivheter og bruddlaster.

Ved belastning viste det seg at takelementene tålte mer enn de beregnede maksimale lastene og elementenes kritisk bruddgrensetilstand ble unngått med god margin. En ETA for elementene vil danne grunnlaget for CE-merking av Lett-Tak elementer, noe som særlig vil ha betydning for markedsføring av slike elementer ved eksport.

[{¤src¤:¤/contentassets/b127614d161749af96b973d096889543/proving_lab_l1018239_w2000px_jpeg_remyeik.jpg¤,¤alt¤:¤Etter brudd er stålprofilen bulket og trematerialene brukket. Foto: SINTEF Byggforsk ¤},{¤src¤:¤/contentassets/b127614d161749af96b973d096889543/elementer_lab_l1018147_w2000px_jpeg_remyeik.jpg¤,¤alt¤:¤Lossing av elementer. Foto: SINTEF Byggforsk¤},{¤src¤:¤/contentassets/b127614d161749af96b973d096889543/proving_lab_l1018205_w2000px_jpeg_remyeik.jpg¤,¤alt¤:¤Avlesning av resultater underveis i forsøket.  Dag Henning Sæther styrer forsøket og Nils-Ivar Bovim (fra Lett-Tak AS) følger nøye med. ¤},{¤src¤:¤/contentassets/b127614d161749af96b973d096889543/proving_lab_l1018217_h2000px_jpeg_remyeik.jpg¤,¤alt¤:¤Etter brudd er kryssfinerplaten på oversiden \nsprukket og deformert. Foto: SINTEF Byggforsk\n¤},{¤src¤:¤/contentassets/b127614d161749af96b973d096889543/proving_lab_l1018260_h2000px_jpeg_remyeik.jpg¤,¤alt¤:¤Kryssfinerplaten har løsnet fra bjelken og stålprofilen er bøyd. Dette elementet er limt og spirket. Måler for nedbøyning er vist i bunn. Foto: SINTEF Byggforsk¤},{¤src¤:¤/contentassets/b127614d161749af96b973d096889543/elementer_lab_l1018153_w2000px_jpeg_remyeik.jpg¤,¤alt¤:¤10 meter lange elementer organiseres inne i prøvehallen. Foto: SINTEF Byggforsk¤}]

Publisert torsdag 22. januar 2015
Seniorrådgiver
917 96 234