Til hovedinnhold
Norsk English

Vi må styrke kritisk infrastruktur på Svalbard

Skal det bo folk her, må de være trygge på at de får rent vann i springen hver dag. Foto: Hanne Kvitsand / SINTEF
– Et moderne samfunn fungerer ikke uten sikker vannforsyning. Men nå er drikkevannet på Svalbard truet både av klimaendringer og den geopolitiske situasjonen, sier seniorrådgiver Hanne Kvitsand.

Dersom drikkevannet i Longyerabyen forsvinner, finnes det ingen reservekilde. Svikt i vannforsyningen gir også svikt i avløpssystemet – hva gjør vi da? 

Klimaendringene merkes raskest her

Svalbard ligger på grensen mellom områder med sjøis og områder med åpent vann, og er derfor det landområdet i verden som varmes opp raskest.

Longyearbyens eneste drikkevannskilde er en grunn, oppdemmet innsjø, som allerede i dag er sårbar for forurensning. Vil tining av permafrost påvirke selve vannkilden – vil vannet drenere bort? Og hva skjer med infrastrukturen for distribusjon av drikkevannet når permafrosten forsvinner?

Hvordan skal vi sikre kritisk infrastruktur i Arktis?

På grunn av de dramatiske endringene både i klimaet og den politiske situasjonen, fremskynder regjeringen nå arbeidet med ny stortingsmelding om Svalbard. Ny melding skal etter planen legges frem i 2024.

På Arendalsuka vil SINTEF diskutere fire utfordringer vi mener regjeringen må ta stilling til:

  • Hvilket ambisjonsnivå har vi for kritiske samfunnsfunksjoner på Svalbard?
  • Hvilken innvirkning har den økende geopolitiske usikkerheten og klimaendringene på vannforsyningssikkerheten?
  • Hvordan kan vi best legge til rette for forutsigbar forvaltning av kritisk infrastruktur i et arktisk klima?
  • Hvordan kan vi styrke forvaltningen av kritiske samfunnsfunksjoner på øygruppen – for økt trygghet på kort og lang sikt?
Hanne Kvitsand skal på Arendalsuka og snakke om hvordan vannforsyningen på Svalbard nå trues av både klimaendringer og den geopolitiske situasjonen.

Hanne Kvitsand skal på Arendalsuka og snakke om hvordan vannforsyningen på Svalbard nå trues av både klimaendringer og den geopolitiske situasjonen.

Tid: Onsdag 16/8 2023 10:00 - 10:50

Sted: MS Lofoten

Les mer om arrangementet Sikkert drikkevann på Svalbard er en forutsetning for norsk tilstedeværelse 

Kontaktperson