Til hovedinnhold
Norsk English

Stor interesse for standardisering av brenselceller til bruk i industri

Prosjektet «StasHH» vant prisen for «beste suksesshistorie» under utdelingen på Clean Hydrogen Partnership i Brussel.
Foto: The Clean Hydrogen Partnership
Med en enorm interesse fra industrien i ryggen, fikk prosjektet «StasHH» prisen for «beste suksesshistorie» under utdelingen på Clean Hydrogen Partnership i Brussel.

Kort sagt er en brenselcelle en svart boks der du putter hydrogen inn, og får energi ut, forklarer Federico Zenith. Han er seniorforsker ved SINTEF Digital, og kom nylig tilbake fra Brussel, der han tok imot prisen på vegne av StasHH-konsortiet. Det består av aktører fra tungtransport-industrien, leverandører av brenselcellemoduler, samt forsknings- og kunnskapsinstitutter.

– Vi tror at forskningen vår kan ha stor innvirkning på grunn av samarbeidet mellom partnerne våre. Vi forsker, tester og produserer samtidig, sier Zenith.

Behov for bedre infrastruktur

Det er stor etterspørsel etter en mer forutsigbar måte for industrien å bruke hydrogenenergi på, som et alternativ til fossilt brensel. En måte å få det til, er å erstatte fossildrevne forbrenningsmotorer med det som kalles brenselcellemoduler og hydrogen.

– En av utfordringene i dag, er at brenselcellemoduler er designet og tilpasset spesielt til én type buss, lastebil eller generator. For industrien krever det redesign av innsiden av lastebiler eller busser, for å gi plass til tilpasning av en ny brenselcellemodul. For et selskap som for eksempel VDL i Nederland er dette mye arbeid, fordi de produserer mange forskjellige typer maskiner og kjøretøy, forklarer Zenith.

En annen utfordring er mangelen på infrastruktur for påfyll av hydrogen. Ved å samarbeide tett med logistikkbransjen, kan dette løses for store lastebiler og busser, ettersom de opererer med faste reiser i et fastsatt tidsskjema.

– I Norge har blant annet ASKO sin egen drift og forvaltning av en hydrogenstasjon, for å fylle drivstoff på lastebilene sine, sier Zenith.

Lovende løsning for nullutslipp

StasHH har vært operativ siden 2021, og deres overordnede mål er å oppskalere bruk av brenselceller i tungtransportsektoren.

På verdensbasis blir brenselceller og hydrogen i økende grad ansett som den mest lovende løsningen for nullutslipp innen tungtransport, fordi batterier ikke kan matche den lave kostnaden og høye kapasiteten til energilagring i hydrogen.

Standarden i prosjektet består av tre nøkkelelementer:

1. STØRRELSE. Utformingen av brenselboksen vil bli designet som en firkantet boks, i tre grunnleggende størrelser: A, B og C. Disse kan kombineres som f.eks. AA og BB (som passer til siden av EU-lastebiler) eller BBB (lastebilmotorrom).

2. TILKOBLINGER. Hydrogen, luft, kjølevæske og andre væsker må leveres på et forhåndsinnstilt område av boksflaten, for å tilpasse seg oppsettet til vertskjøretøyet.

3. DIGITAL STANDARD. Kontrollsystemet for kjøretøyet må standardiseres, slik at det svarer på de samme kommandoene.

– Når vi er ferdige med dette prosjektet, er håpet vårt at vi kan presentere et produkt som har blitt testet og produsert, mer enn bare en god idé. På denne måten håper vi å nå et punkt for masseproduksjon, avslutter Zenith.

Les mer om prisutdelingen her: Clean Hydrogen Partnership Awards

Kontaktperson