Til hovedinnhold
Norsk English

Smartere ladepriser er effektiv nødhjelp til strømnettet

Elbiler er en av de få elektriske «tingene» som lett kan få et mer fleksibelt strømforbruk: den er mulig å ta med til et annet sted for å lade. Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Elbiler er en av de få elektriske «tingene» som lett kan få et mer fleksibelt strømforbruk: den er mulig å ta med til et annet sted for å lade. Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Strømnettet vårt trenger avlastning i periodene «alle» bruker strøm. Varierende priser for hurtiglading av elbil kan være en av løsningene, viser forskning.

Mer og mer elektrifiseres, ikke minst innenfor transportsektoren. Dermed settes kapasiteten i lokale strømnett under press. Men, å bygge ut strømnettet tar både lang tid og er dyrt. Dessuten: regningen havner til slutt hos oss forbrukere i form av økt nettleie.

Derfor trenger vi løsninger for å avlaste strømnettet nå, mener Bendik Nybakk Torsæter, forskningsleder i SINTEF Energi.

Han og kollegene foreslår at ladeoperatørene bør innføre såkalte dynamiske priser på offentlige ladestasjoner for elbiler.

– Det vil være positivt for strømnettet vårt. Det bidrar nemlig til å unngå “flaskehalser”, ifølge vår forskning, sier Torsæter.

I dag er flate priser er det vanligste ved offentlige ladestasjoner, altså lik pris gjennom hele døgnet.

Dynamiske priser vil være høyere der «alle andre» bruker strøm, samtidig som det blir billigere å lade der strømnettet har bedre kapasitet. Elbiler er en av de få elektriske «tingene» som lett kan få et mer fleksibelt strømforbruk: den er mulig å ta med til et annet sted for å lade.

Fakta om kapasitet i strømnettet:

Kapasitetsutfordringene i strømnettet vil øke, siden også nyttetransport, tungtrafikk og ferjer i økende grad går over fra fossilt til fornybart drivstoff. Av alle nye lastebiler som ble solgt i Oslo i 2022 var 24 prosent av dem elektriske. Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken.

Best for både forbrukeren og samfunnet

Det er i forskningsprosjektet FuChar Torsæter og kolleger har sett nærmere på koblingen mellom strømnettet og elbil-lading. De har brukt en ny metode som beregner hvordan lading påvirker strømnettet, med elbilistenes ladeatferd tatt i betraktning. Resultatene viser at dynamisk prising er er nyttig for både strømnettet og forbrukerne -og ble nylig publisert en forskningsartikkel  i IEEE Madrid PowerTech

Infrastrukturen for slike stasjoner vil samtidig utnyttes bedre og man trenger ikke å bygge ut unødvendig mange. Det vil bli billigere for alle, og er også best i et samfunnsøkonomiske perspektiv, poengterer SINTEF-forskeren.

– Posten, ASKO og andre store aktører går «all in» på elektriske kjøretøy i virksomheten sin. Alle disse kan ikke kun lade på depotet, men blir nødt til å benytte de offentlige ladeplassene, sier Torsæter.

Dersom disse aktørene får de rette incentivene, bør det være enkelt for dem å legge en god ladeplan som bidrar til å flate ut effekttoppene i strømnettet, ifølge SINTEF-forskeren..

Elbileiere kan hjelpe strømnettet

– Skal man ut på langtur kan man velge rute og ladested ut fra hvor det er billigst å lade, sier Torsæter.

Elbilforeningen mener derimot at vi som forbrukere har begrensede muligheter til å tilpasse ladingen, spesielt når det gjelder hurtiglading.

– Da er man mye mindre følsom for prissignaler, og det er ikke sikkert dynamisk prising vil ha noe særlig påvirkning på lademønster, mener Erik Lorentzen, leder for fag og rådgivning i Norsk elbilforening.

Illustrasjon som viser virkiningen av dynamisk prising på ladestasjoner for elbil.

På en kjøretur kan det være flere ruter og ladestasjoner man kan velge mellom. En god oversikt over ladepriser basert på eksempelvis pågang på ladestasjonene og kapasitet i strømnettet kan hjelpe bilisten til å velge både rute og ladested. Illustrasjon: SINTEF

Hvordan sette prisen?

Dersom dynamiske priser innføres, oppfordrer Lorentzen i Norsk elbilforening ladeoperatørene til å gi tilstrekkelig med prisinformasjon slik at man skjønner hva man betaler og hvorfor: 

–  Dette må gjøres fysisk på stasjonene, sånn at informasjonen er enkelt tilgjengelig for alle. I tillegg kan man ha utfyllende informasjon som prisen neste dag i for eksempel apper. Man kan heller ikke ha varierende priser underveis i en ladeøkt.

Forsker Bendik Nybakk Torsæter i SINTEF mener at ladeoperatører bør gå i dialog med nettselskapene for å lage gode verktøy og systemer som bestemmer prisene.

Forskernes forslag er at ladeprisene kan settes basert på en kombinasjon av blant annet belastningen i det lokale strømnettet, strømprisen, nettleie og når på døgnet det er størst etterspørsel etter offentlig lading – altså en slags «rushavgift» for å unngå køer på ladestasjonene. 

Fakta om FuChar:

FuChar – Grid and Charging Infrastructure of the Future er et forskningsprosjekt som ser på lading av elektriske kjøretøy og brukeratferd, samt nye metoder og verktøy for å optimalisere strømnettet og ladeinfrastrukturen. Prosjektet har som mål å minimere investeringer og driftskostnader knyttet til hurtiglading av elkjøretøy.

FuChar er et kompetansebyggende prosjekt (KPN) finansiert via Energi X og Norges forskningsråd.

 

Referanse:

  1. Garau and B. N. Torsæter, “Agent-Based Analysis of Spatial Flexibility in EV Charging Demand at Public Fast Charging Stations,” 2021 IEEE Madrid PowerTech, 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/PowerTech46648.2021.9494818.

 

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

19.09.2019 - 28.09.2023

Kontaktperson:

Bendik Nybakk Torsæter

Kontaktperson