Til hovedinnhold
Norsk English

Slik sikres bygninger mot radon

Bildet viser radonmembran av polyetylen lagt på en støpt såle
Bildet viser radonmembran av polyetylen lagt på en støpt såle. Foto: SINTEF
Alle som jobber med prosjektering, planlegging og bygging, bør ha grunnleggende kunnskap om radon. Man må vite om utbredelse, helsefare, lover og regler, målinger og aktuelle tiltak.

Omkring 300 nordmenn dør årlig av lungekreft som følge av radongass. På grunn av helsefaren har myndighetene bestemt at ingen oppholdsrom i norske bygg bør ha radonkonsentrasjoner på over 200 becquerel per kubikkmeter luft, og det er anbefalt å forsøke å senke konsentrasjonen allerede hvis verdien overstiger 100 Bq/m³.

Alle nye hus skal derfor bygges med sikkerhet mot inntrengning av radon. I eksisterende hus kan enkle tiltak i mange tilfeller redusere konsentrasjonen av radon.

Strenge krav til nye hus

Byggeteknisk forskrift stiller krav til at bygninger skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak, slik at radonkonsentrasjonen i inneluft ikke overstiger 200 Bq/m3.

Forskriften sier også at alle bygninger beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen, og at det skal legges til rette for egnet tiltak i byggegrunnen som kan aktiveres dersom radonkonsentrasjonen i innelufta overstiger 100 Bq/m3.

Det er vanskelig og dyrt å undersøke på forhånd hvor store radonproblemer man kan få i en bygning. Selv om mengden radon i naturen kan variere mye, avhengig av grunnforholdene, betyr dette kravet at de fleste hus i praksis må bygges med radonsperre mot grunnen og såkalt radonbrønn.

SINTEF tilbyr kurs for alle som jobber med radon

Radon fagkurs er et introduksjonskurs som er tilpasset alle som har behov for en god generell innsikt i radon som fagområde, for eksempel håndverkere, statlig og kommunalt ansatte, arkitekter, rådgivere, entreprenører og byggherrer.

Kurset gir grunnkunnskap om utbredelse av radon, helsefare, lover og regler, målinger og aktuelle tiltak i eksisterende og nye bygg.

Dette kurset er også første trinn i vår nye sertifiseringsordning for personer som jobber med radontjenester. Denne personsertifiseringen har vært etterspurt lenge, og ordningen er et samarbeid mellom SINTEF og Norsk Radonforening (NRF).

SINTEF tilbyr nå nytt fagkurs. Dette kurset er også grunnkurs til de viderekommende sertifiseringskursene som blir lansert senere.

Meld deg på fagkurs om radon

Kontaktperson