Til hovedinnhold
Norsk English

Skal utvikle nye produkter av tare

Butare har mange spennende bruksområder, og disse skal utforskes i GP Seaweed prosjektet. Foto: SINTEF
Tare har stort brukspotensial på tvers av flere sektorer, inkludert mat, fôr, bionedbrytbar plast og landbruk. Nå skal GP Seaweed få fart på industrien.

GP Seaweed (også kjent som Nye produkter fra dyrket tare for blågrønne verdikjeder) har som mål å utvide tareoppdrett i Norge til industriskala-produksjon av nye, bærekraftige og klimapositive produkter fra tare. Prosjektet skal stake ut kursen for at Norge skal bli ledende innen tare- og tangoppdrett internasjonalt.

- Tare er en genial ressurs som kan støtte mange sektorer, og det at GP Seaweed jobber tett med industrien er essensielt, sier Seniorforsker Jorunn Skjermo som leder prosjektet.

- For å kunne realisere potensialet av den norske tareindustrien, trenger vi høyvolum produkter basert på en dyrket biomasse, samt dyrkingssystemer som kan sikre at produksjonen av biomassen blir både kostnadseffektiv, pålitelig og kvalitetsfremmende.

En anvendelig ressurs for flere verdikjeder

Hovedfokuset gjennom prosjektet blir på produkter innen fire klimavennlige verdikjeder: matingredienser, dyrefôr, bionedbrytbare plasterstatninger og gjødsel/biokull for landbruk og CO2-fjerning.

Innenfor de fire markedsområder, skal prosjektet legge vekt på de produktene som har kortest vei til markedet per i dag, men samtidig generere data og kunnskap for fremtidige produkter.

Både Saccharina latissima (sukkertare) og Alaria esculenta (butare) kommer til å bli brukt i forskningen siden begge arter stiller med ulike egenskaper, og de planlagte produktene vil utnytte hele biomassen, uten rester.


Kimplanter av sukkertare som vokser på flettet tau før de settes ut i sjøen. Foto: SINTEF

Tare som mat

Europa huser et stort marked for tare som matprodukt eller ingrediens – og er allerede veldig populært i Asia. For å få til en oppskalering i matindustrien, må vi satse på storskala produksjon av tare til mat, for eksempel som sjøgrønnsaker og som råmateriale eller ingrediens i vegetarmat.

Her har industrien behov for mer kunnskap om ulike momenter i verdikjeden, blant annet teknikker å redusere jod-mengden i råmaterialet, og forbedrede metoder for lagring og frakt, siden dagens løsning går på frysing som både er kostnads- og energikrevende.

Tare som fôringrediens

Bruk av ikke-marine ingredienser i fôrvarer har gitt fordøyelsesproblemer hos dyr og fisk, og noen av stoffene i tare er kjent for å kunne reparere disse skadene i tarmen. Denne egenskapen gjør tare til en etterspurt fôringrediens.

I tillegg har alginat, et polysakkarid som dannes i taren og kan ekstraheres, evnen til å binde vann sammen. Dette gjør at konsistensen lett blir til gelé. Denne konsistensen i fôret påvirker avføringen, og gjør at avfallshåndtering i dyrehold blir lettere og mer hygienisk.  

Tare til bruk i bionedbrytbar plast

Bruk av tradisjonell plast basert på ikke-fornybare fossilressurser er en voksende bekymring verden rundt, og Europa har nylig sett både nasjonale og internasjonale forbud mot bruk av engangs plast. Bruk av tradisjonelle materialer er antatt å bli både dyrere og vanskeligere i framtiden, og industriaktører ser derfor etter nye løsninger som kan erstatte de tradisjonelle plasttypene.

Storskala produksjon av biomasse og bruk av underutnyttede arter er nødvendig for å kunne dekke ulike bruksområder, slik som emballasje. GP Seaweed jobber med å gjøre produksjonen og råmaterialene mer kostnadseffektive, forbedre de tekniske egenskapene for materialet og utvikle og teste nye produksjonsprosedyrer for alginat-basert emballasje.

Beriket landbruk med bruk av tare

EU sin gjødselvareforskrift legger vekt på sirkulære gjødsler. Gjødsel som bruker biokull har blant annet vist seg å forbedre jordkvaliteten i områder som har gjennomgått komprimering, salt-stress eller tørke. Likevel er biokull fra landbaserte kilder begrenset, og biokull fra tare som vokser i havet kan bidra til å dekke behovet.

Bruk av biokull i gjødsel tilbyr også stabil, langtids karbonlagring som gjør at karbon fra råstoffet ikke blir til utslipp, og siden biokull er økologisk kan den fint brukes i økologisk landbruk.

GP Seaweed er et Grønn Plattform prosjekt som ledes av SINTEF Ocean og har 12 partnere som representerer både forskning og industri. Se prosjektsiden for mer informasjon. 

Kontaktperson