Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF møter den meksikanske ambassadøren i Norge

20. april 2023 ble SINTEF invitert til å holde en presentasjon for den mexicanske ambassadøren i Norge Ulises Canchola ved Fremtidens Industri (FI) sitt kontor i Trondheim.

Møtet ble tilrettelagt av Thomas Bjørdal fra Renewable Energy Cluster (RENERGY).

Det generelle temaet for møtet var energi, bærekraft, innovasjon og forskning. Det nære forholdet mellom forskning og industri på disse områdene ble spesielt fremhevet.

Dag Eirik Nordgård ga en generell innføring i SINTEFs visjon og kompetanseområder.

–  Vi snakket om samarbeidet mellom Renergy, industriaktører og SINTEF blant annet innen nullutslippsmaritimtransport, sier Dag Eirik.

– Det er interessant å høre perspektivet fra Mexico og den grønne omstillingen som også de jobber med.

Kyrre Sundseth holdt deretter en mer konkret presentasjon om SINTEFs arbeid med hydrogen, nemlig gjennom FME HYDROGENi, som ledes av SINTEF.

DSC00860_just.jpg

 – Mexico eksporterer langt mer enn tropisk frukt. De er en stor-eksportør av kjøretøy – og utvikler blant annet veikart sammen med USA mot storskala produksjon av elektriske biler. Dette er noe som er interessant også for SINTEF med tanke på nylig etablering av batterilaboratorium, sier Kyrre.

Møtet ble avsluttet med en grundig diskusjon om energisituasjonen i Mexico og Norge, og mulige områder for fremtidig samarbeid.


Fremtidens Industri (FI)


 

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

FME HYDROGENi

Prosjektvarighet:

01.06.2022 - 31.12.2030

Kontaktperson:

Nils Anders Røkke

Utforsk fagområdene

Kontaktpersoner