Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF bidrar til utvikling av jernbanen i Europa

Godstog
Jernbanen flytter varer på en effektiv, miljøvennlig og bærekraftig måte over lange avstander og er viktig for godstransporten i Europa. Foto: Shutterstock
De norske forskerne jobber blant annet med tidsplanlegging, forvaltning av infrastruktur og logistikk for jernbanefrakt.

Innovasjonsprogrammet Europe’s Rail er en såkalt Joint Undertaking i EU, der Jernbanedirektoratet leder den norske innsatsen på vegne av norsk jernbanesektor.

Jernbanedirektoratet har invitert relevante forskningsmiljøer med i innovasjonsprogrammet, som er et unikt internasjonalt samarbeid mellom operatører, leverandører og forskningsinstitutter.  

- Jernbanedirektoratet har slik sikret norske forskningsmiljøer en god posisjon innen jernbaneforskning, sier Roar Norvik som leder SINTEFs konsernsatsing innen mobilitet. 

SINTEF er med på tre av de seks første innovasjonsprosjektene i Europe’s Rail: 

IAM4RAIL 

IAM4RAIL har som mål å forbedre og effektivisere forvaltning av jernbaneinfrastruktur og rullende materiell.

Prosjektet skal demonstrere innovative løsninger for å minimere levetidskostnader og forlenge levetiden til infrastruktur samtidig som man oppfyller sikkerhetskravene og forbedrer påliteligheten og tilgjengeligheten.

SINTEF bidrar i to arbeidspakker og demo-prosjekter. I den ene vil betongbruer og overgangssoner på Ofotbanen bli instrumentert og modellert. Det skal gjøres i samarbeid med Bane NOR for å etablere tilstandsbasert vedlikehold med beslutningsstøtte samt metoder for vurdering og oppgradering av betongbruer.

I den andre arbeidspakken vil SINTEF, sammen med blant andre NORCE og SNCF, videreutvikle et maskinsynsbasert system for navigasjon og inspeksjon i jernbanetunneler. Les mer om IAM4RAIL

Kontaktperson IAM4RAIL

Afaf Saai

Afaf Saai

Seniorforsker

 

MOTIONAL 

MOTIONAL skal muliggjøre bedre planlegging og operasjonell styring av tjenester og tilbud i jernbanesektoren. SINTEF er involvert i to hovedaktiviteter: Den første handler om å utvikle optimaliseringsalgoritmer for bedre tidsplanlegging.

Den andre handler om å utvikle optimaliseringsalgoritmer for operasjonell ledelse, det vil si operativ trafikkstyring og kortsiktig tidsplanlegging. Algoritmene skal deretter testes ut i samarbeid med ulike aktører i Europa.

Det planlegges minst tre demo-prosjekter: 1. Kortsiktig planlegging med svenske Trafikverket der vi skal synkronisere godstrafikken mellom Norge og Sverige. 2. Ruteplanlegging med Hitachi-Ansaldo for å planlegge Genova-krysset. 3. Operativ trafikkstyring med Thales for å styre tog i sanntid i det norske jernbanenettet. Les mer om MOTIONAL 

Kontaktperson MOTIONAL

Carlo Mannino

Carlo Mannino

Seniorforsker

 

TRANS4M-R

Frakt med jernbane er en viktig del av godstransporten i Europa. Jernbanen spiller en vesentlig rolle i å flytte varer på en effektiv, miljøvennlig og bærekraftig måte over lange avstander. Selv om jernbanefrakt har flere fordeler, som reduserte utslipp av klimagasser sammenlignet med veitransport, er det likevel rom for forbedringer, spesielt gjennom å utnytte digitale teknologier. Digitale plattformer og systemer kan brukes til å optimalisere logistikken knyttet til jernbanefrakt. 

TRANS4M-R skal derfor utvikle og demonstrere digitale løsninger innen to områder: det første er en digital og automatisert vognkobling (“Full Digital Freight Train Operation”) som sørger for at togvogner kan sammenkoples på en vesentlig mer effektiv måte. Det andre området, “Seamless Freight Operations”, tar sikte på å oppnå en sømløs drift av jernbanefrakt over landegrenser, med ulike aktører og ulike transportmåter.

SINTEF er spesielt involvert i “Seamless Freight Operations”, og skal i samarbeid med aktører som Jernbanedirektoratet, Bane Nor og svenske Trafikverket bidra til utvikling og demonstrasjon av systemer for smartere trafikkstyring og planlegging av godstog. 

Alt i alt skal TRANS4M-R styrke jernbanens konkurranseevne som et attraktivt alternativ til veitransport for godstransport. Les mer om TRANS4M-R

Kontaktperson TRANS4M-R

Markus Brachner

Markus Brachner

Prosjektleder

 

Les mer om Europe's Rail

Kontaktperson