Til hovedinnhold
Norsk English

Nye råd om dimensjonering av parkeringsplasser

Parkering
Det må også være mulig å kunne forlate bilen etter at man har parkert. Derfor må det være minst en halv meter fri plass mellom bil og søyle. Foto: Øivind Sæther
Bilene våre har blitt bredere. Nå anbefaler SINTEF å øke bredden på parkeringsplassene.

Dimensjonering av parkeringsplasser har vært gjenstand for diskusjon i mange byggeprosjekter, og det er et økende antall tvistesaker i boligkomplekser. En vesentlig grunn er at personbilene har blitt bredere i løpet av få år, med uheldige følger spesielt i forbindelse med parkering i parkeringsanlegg.

Som en konsekvens av dette, anbefaler SINTEF å øke bredden på parkeringsplasser fra 2,5 til 2,6 meter.

Har revidert anvisning

Den reviderte anvisningen 312.130 Utforming og dimensjonering av parkeringsanlegg gir anbefalinger om utforming og dimensjonering av parkeringsanlegg for personbiler, inkludert parkeringsplasser for forflytningshemmede (HC-plasser).

Anbefalingene gjelder for både boligbebyggelse og andre typer bebyggelse og virksomheter. Med parkeringsanlegg menes parkering på opparbeidet uteareal (terreng) og parkering i og på byggverk som garasjer, parkeringskjellere, parkeringshus og parkering på tak.

Hva er en funksjonell parkeringsplass?

Dette forklares nærmere av seniorrådgiver Anders Kirkhus i SINTEF:

– Én ting er at man må kunne kjøre inn og ut av en parkeringsplass på en grei måte. Men når bilen er parkert må man også ha plass til å åpne dørene, slik at man kan komme inn og ut. Dette gjelder alle bilens dører.

– Vi mener det ikke er funksjonelt om bilen må tømmes for passasjerer og gods før man kan parkere. Da kan man fort komme i en situasjon der trygg plassering av barn og bikkjer, bager og utstyr mens man kjører inn og ut av plassen, blir vanskelig.

Ifølge SINTEF innebærer funksjonell parkering at alle kan sitte i bilen til den er parkert, noe som også vil bidra til å redusere risikoen for alvorlige ulykker i parkeringshus.

– Dette er en utvikling som skjer parallelt i flere andre land. For eksempel økte de tyske anbefalingene fra 2,50 til 2,65 meter bredde tidligere i år, forteller Kirkhus.

Søyler står i veien

Mange konflikter i forbindelse med innendørs parkeringsanlegg dreier seg om plassbehov ved søyler. Søylene kan gjøre det vanskelig å manøvrere, de kan stå i veien for åpning av bildører, og de kan være til hinder når man skal forlate en parkert bil.

– Den reviderte anvisningen er utvidet med klare anbefalinger for hvordan slike utfordringer bør håndteres. Anvisningen er også tydeligere på plassbehov ved enden av en parkeringsgate og for plasser rett innenfor en port, forklarer Kirkhus.

Mye er uendret

Det er likevel mye som er uendret i den nye anvisningen – som dybden på parkeringsplassene, bredden på manøvreringsfeltet mellom plasser og dimensjonering av HC-plasser.

Anvisningen omhandler ikke bygningstekniske forhold. Den angir imidlertid forhold som det er viktig å ivareta i garasjeanlegg, som brannsikkerhet, ventilasjon og håndtering av fuktighet. Også forhold for utendørs parkeringsanlegg er omtalt.

I motsetning til den gamle anvisningen, sier den reviderte ingenting om behovet for antall parkeringsplasser, eller om de skal være innen- eller utendørs.

– Dette er politiske og markedsmessige spørsmål som er utenfor SINTEFs mandat å vurdere, understreker Kirkhus.

Anvisningen er spisset mot personbil-parkering. – Vi jobber nå med en egen anvisning om sykkelparkering, som vi håper å utgi om ikke lenge, forteller Kirkhus.

Kontaktpersoner