Til hovedinnhold
Norsk English

Lanserer senter for kunstig intelligens

Mann foran en skjerm der det står Nemonoor. Foto: Dan-Børge Pedersen
Det nye senteret for kunstig intelligens, Nemonoor, skal hjelpe norske virksomheter med å ta i bruk AI. Eirik Andreassen er koordinator for senteret. Foto: Dan-Børge Pedersen.
Nå skal Nemonoor få fart på bruken av kunstig intelligens i norske virksomheter over hele landet.

– Nemonoor skal være en tjenesteleverandør og en hub. Vi skal finne midler og støtte med helt konkrete ressurser til virksomheter. Og vi skal koble sammen aktører som kan dra nytte av hverandre, sier Eirik Andreassen i Digital Norway.  

Han er koordinator for Nemonoor, et helt nytt nasjonalt senter for kunstig intelligens som består av åtte partnere fra forskning, akademia, innovasjon, nettverk og testsentre. 

Når Nemonoor nå lanseres, er formålet å bygge kompetanse og evne hos private og offentlige virksomheter til å ta i bruk kunstig intelligens, og sikre synergier med andre aktører på nasjonalt og europeisk nivå.  

Den nye nasjonale huben tilbyr kunnskapen, testsentrene og nettverket norske virksomheter trenger for å lykkes med å ta i bruk kunstig intelligens. 

– Kunstig intelligens har aldri vært mer omtalt, diskutert eller benyttet enn nå, forklarer Andreassen.  

– Derfor er det stadig viktigere for bedrifter, organisasjoner og virksomheter å forstå og utnytte potensialet i teknologien.  

Timingen er god

Kunstig intelligens koordinerer lastebiler og gravemaskiner for å kutte utslipp, overvåker tilstanden på skipsmotorer og hjelper leger med å tolke medisinske bilder. 

Og dette er bare noen av eksemplene på bruksområder for kunstig intelligens i norsk næringsliv og offentlig sektor i dag.  

- Verden har globale utfordringer på klima og bærekraft. Vi må utnytte teknologien for å løse disse best mulig. I Norge er vi flinke til å ta i bruk ny teknologi som individer, men næringsliv og offentlig sektor sliter med å utnytte teknologier som kunstig intelligens til fulle, sier forskningsleder Signe Riemer-Sørensen, som leder SINTEFs store kunstig intelligens-miljø. 

Kvinne på en scene
Forskningsleder Signe Riemer-Sørensen i SINTEF påpeker at norsk næringsliv og offentlig sektor sliter med å utnytte kunstig intelligens til fulle. Her er hun på scenen da Nemonoor ble lansert. Foto: Dan-Børge Pedersen.

Forsker Inga Strümke ved Norwegian Open AI Lab på NTNU og SimulaMet, som også har kunstig intelligens som fagfelt, mener timingen bak Nemonoor er god:  

– I Norge har vi høy tillit, stor grad av digital modenhet og masse data. Det finnes mange anledninger til å lære av hverandre og bygge broer. Da er det viktig med mer åpenhet og mer samarbeid på tvers for å gjøre dette på en god måte.  

– KI kan kutte globale utslipp med en femtedel 

Konsortiet bak Nemonoor består av noen av de fremste miljøene på kunstig intelligens i Norge; SINTEF, NORA/UiO, Norway Health Tech, NTNU, Digital Norway, Smart Innovation Norway, Institutt for Energiteknikk (IFE) og Ålesund Kunnskapspark (ÅKP). 

Konserndirektør Morten Dalsmo i SINTEF Digital poengterer at det er et skrikende behov i næringslivet for tilgang på ressurser som omhandler kunstig intelligens:  

– Næringslivet har mye å gå på når det kommer til å dele data og kompetanse på tvers av bransjer og sektorer, begynner han og legger til:  

– Kunstig intelligens har potensialet til å redusere globale utslipp med en femtedel innen 2030. I SINTEF er vi opptatt av å koble næringslivet på forskningsfronten og sørge for at kunstig intelligens tilpasses flere anvendelsesområder.  

To menn og en kvinne i en samtale på scenen
Konserndirektør Morten Dalsmo i SINTEF Digital (i midten) er opptatt av å koble næringslivet på forskningsfronten og sørge for at kunstig intelligens får flere bruksområder. Håkon Haugli i Innovasjon Norge til venstre og Inga Strümke til høyre. Foto: Dan-Børge Pedersen.

Håkon Haugli, direktør i Innovasjon Norge, er også tydelig på at delingspotensialet i norsk næringsliv er stort:  

– Nemonoor er en fantastisk koblingsboks mellom ulike bedrifter og næringer. Så er det opp til deltakere å gå inn i det med de gode spørsmålene og vilje til å dele. Hvis de gjør det, så er dette et helt uovertruffent bra initiativ.  

Må dele kunnskap på tvers av bransjer 

Nemonoor er en European Digital Innovation Hub (EDIH, kan uttales «eddy»), og er delvis finansiert gjennom Norges medlemskap i EUs 7-årige DIGITAL-program. Det innebærer at tjenestene vil tilbys gratis eller til en redusert pris.  

I Europa pågår det for tiden et stort ressursløft når det kommer til kunstig intelligens, påpeker Nemonoor-leder Andreassen. EU har per dags dato gitt tilsagn til at det opprettes 136 EDIHer i alle EU-medlemsland.  

Andreassen forklarer at Europa har verdens høyeste tetthet av forskere, men samtidig verdens laveste andel av oppstartsbedrifter. Det er derfor viktig at vi får overført mer av kunnskapen som finnes i forskningsmiljøer og klynger til næringslivet.  

– Teknologien skal gjøres så tilgjengelig at alle kan ta den i bruk. Det er dit vi må. 

Mange mennesker i en sal.
Det var fullt hus under lanseringen av Nemonoor. På scenen (fra venstre): Adm.dir. Liv Dingsør i Digital Norway, avdelingsdirektør for kompetanse og innovasjon i NHO, Rebekka Borsch, direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, konserndirektør i SINTEF Digital, Morten Dalsmo og forsker Inga Strümke ved Norwegian Open AI Lab på NTNU og SimulaMet. Foto: Dan-Børge Pedersen.

Morten Dalsmo mener det er avgjørende at vi samarbeider og deler kunnskap på tvers av bransjer, slik Nemonoor legger opp til.  

- Vi er nødt til å tenke på tvers av bransjer. Vi må koble den digitale spisskompetansen med de som kan bransjen. Det er i det grensesnittet at vi virkelig kan bli konkurransedyktige i Norge, sier han.  

Både Dalsmo og Haugli trekker også frem viktigheten av å være påkoblet den europeiske arenaen:  

– Det gir enorme merverdier hvis vi evner å ta den posisjonen i bruk. At vi internasjonalt klarer å posisjonere Norge som et spennende land når det kommer til bruk av kunstig intelligens, sier Haugli.  

Utforsk fagområdene

Kontaktpersoner