Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan skal vi sikre nok bærekraftige fôrråvarer?

Oppdrettsnæringen har store vekstambisjoner, og innen 2050 er ambisjonen at oppdrettsproduksjonen skal vokse til 5 millioner tonn. I tillegg skal alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr komme fra bærekraftige kilder.

Dette er bakgrunnen for regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning som har bærekraftig fôr som et målrettet samfunnsoppdrag.

10.mai inviterte SINTEF og NMBU til nasjonal konferanse om Regjeringens samfunnsoppdrag om bærekraftig fôr til husdyr og laks. Over 300 aktører innen industri, forskning og myndigheter var samlet fysisk og digitalt til konferanse i Oslo.

Foto Harrieth Lundberg - NMBU

Vi må tenke nytt

Under konferansen ga Forskningsrådet og departementet en innføring i hva et samfunnsoppdrag faktisk er. Et ekspertutvalg skal bidra inn i arbeidet med riggen for samfunnsoppdraget. 

Norge har som mål å bli selvforsynt med bærekraftig fôr til all matproduksjon innen 2030. Det er stor enighet blant alle aktører at det er nødvending å tenke nytt, og å samarbeide mer på tvers av blå og grønn sektor.

Foto Harrieth Lundberg - NMBU

Sentrale tema under konferansen var "Hvordan definerer vi bærekraft?", "Utvikling av nye fôringredienser i industri, teknologi og næring", "Flaksehalser og snublesteiner", "Hvordan skape ny, lønnsom industri?" og "Økonomiske virkemidler, risikoavlastning og næringspolitikk".

Foto Harrieth Lundberg - NMBU

Veikart for bærekraftig fôr

Samme dag som konferansen gikk av stabelen lanserte SINTEF rapporten  "Veikart for industriell fremstilling av norske fôrråvarer (protein)", som et svar på det målrettede samfunnsoppdraget. 

Foto Harrieth Lundberg - NMBU

Spesialrådgiver i SINTEF Ocean, Karl Andreas Almås presenterte veikartet under konferansen. Veikartet er en analyse som skal bidra til en realitetsorientering av Norges muligheter til å fremskaffe nok bærekraftig fôr til oppdrettsfisk. Det kommer tydelig fram at den forventede veksten og lave selvforsyningsgraden av fôr til oppdrett vil skape utfordringer i årene som kommer. Veikartet har fire tydelige anbefalinger om hva som skal til. De kan leses her.

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson