Til hovedinnhold
Norsk English

Hva skal til for å halvere energibruken i norske bygg og hvordan kommer vi dit?

DN-teltet: I debatten om hva som må til for å utløse potensialet for energieffektivisering, ledet av kommunikasjonsdirektør Audun Lågøyr i Skanska, deltok konserndirektør Siri Hunnes Blakstad i SINTEF Community, konsernsjef Stein Ivar Hellestad i Skanska Norge, samt stortingsrepresentant Mathilde Tybring Gjedde fra Høyre og stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen fra Ap på scenen. Foto: SINTEF
En studie som ble lagt fram på Arendalsuka viser at det er mulig å halvere mengden levert energi til bygningsmassen i 2050 sammenliknet med 2020.

Energikommisjonen har i sin rapport «Mer av alt – raskere» tatt til orde for en økt satsing på energieffektivisering i bygningsmassen.

Hva må gjøres, hva vil det koste og hvilke virkemidler trenger vi for å realisere et potensiale på 13 TWh fram til 2030? Og er det mulig å redusere energibruken i bygg til det halve innen 2050?

Skanska, SINTEF og Entreprenørforeningen Bygg og anlegg (EBA) har som en del av Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) utarbeidet en rapport som viser energisparepotensialet, kostnader ved ulike tiltak og forslag til politiske virkemidler som må til for å realisere potensialet.

Ifølge studien er det er svært mye å hente på å gjøre bygg til en del av energisystemet – men da er det flere flaskehalser som vi må ta tak i.

Hva må til av tiltak for at vi skal frigjøre denne energien? Holder det med informasjon – eller må det til målrettede støtteordninger som for fart på arbeidet?

Les mer i rapporten: Energisparepotensialet i bygg fram mot 2030 og 2050 – Hva koster det å halvere energibruken i bygningsmassen?

Kontaktpersoner