Til hovedinnhold
Norsk English

Får 67 millioner til utvikling av utslippsfrie hurtigruteskip

En intensjonsavtale om langsiktig samarbeid ble inngått mellom Hurtigruten Norge og SINTEF 30 mars. Foto: Carsten Pedersen
Hurtigruten og SINTEF får verdifull drahjelp i utviklingen av utslippsfrie og bærekraftige hurtigruteskip. Sea Zero-prosjektet har fått 67 millioner kroner i støtte fra Grønn Plattform.

Sea Zero er et skipsbyggings-prosjekt som omfatter alt fra design, fremdrift, energi og drivstoff til hotelldrift og digitale løsninger. Målet er å bygge utslippsfrie skip med bærekraftige og sirkulære løsninger. SINTEF vil bidra i prosjektet med analyse, forskning og utvikling.

- Dette er en stor nyhet for oss. Denne støtten betyr at Hurtigrutens planer om å seile utslippsfritt på norskekysten tar et stort steg videre, og at vi er i rute for å kunne seile vårt første nullutslippsskip innen 2030, sier Hedda Felin, administrerende direktør i Hurtigruten Norge.

SINTEF mottar ca. 2/3 av støtten og skal stå for prosjektledelsen. I tillegg til pilotering av Hurtigruten-skip, skal det gjøres mye generisk FoU som mange aktører vil dra nytte av.

- At det skal utvikles utslippsfrie skip for tradisjonsrike Hurtigruten er i seg selv svært positivt for klimaet, men forskningen vil også gi store ringvirkninger for maritim leverandørindustri i hele Norge. Ny grønn teknologiutvikling tilfører økt kompetanse og eksportpotensial til norsk maritim leverandørindustri, ikke minst for partnerne i prosjektet. Når en stor aktør som Hurtigruten satser på grønne løsninger gir det i tillegg muligheter for å bygge ut grønn infrastruktur langs kysten, for eksempel ladepunkter, som kan gi store utslippsreduksjon for mange aktører, sier prosjektleder Trond Johnsen, SINTEF Ocean.

Sea Zero-prosjektet

Sea Zero skal muliggjøre nullutslipps person‐ og godstransport langs norskekysten innen 2030, gjennom å utvikle og demonstrere utslippsfrie skip for Hurtigruten Norge.

Sea Zero ble initiert av Hurtigruten og SINTEF i mars 2022, og består nå av 14 industriaktører, FoU‐institusjoner og myndighetsorganisasjoner med bred kompetanse innen maritim næring og miljøteknologi, som har gått sammen om å utvikle de teknologiene som trengs. I januar 2023 vil de igangsette et forsknings- og utviklingsprosjekt for oppskalering, optimalisering og pilotering av nullutslippsteknologi for skip.

dsc_0632 (1).jpg

Administrerende direktør i Hurtigruten Norge, Hedda Felin og Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF.

Totalt skal det brukes om lag 123 millioner kroner over 3 år på forsknings- og utviklingsfasen av Sea Zero-prosjektet. I tillegg til støtten på 67 millioner kroner fra Grønn Plattform, vil partnerne i prosjektet stille opp med egenfinansiering på ca. 56 millioner.

Innledende mulighetsstudie allerede gjennomført

I august leverte SINTEF en mulighetsstudie som så på mulige teknologi- og drivstoffvalg for de nye skipene. Den peker på moderne batterier som et interessant valg for mer miljøvennlige hurtigruteskip, men også at å redusere energibehovet er like viktig som valget av energikilde. For både Hurtigruten Norge og SINTEF er det derfor et viktig mål at de nye skipene setter nye standarder for energieffektivisering.

hurtigruten_trondjohnsen_havbassenget.jpg

- Mange prosjekter fokuserer på hvilket drivstoff man skal velge, men for oss er det like viktig å lage et skip som bruker minst mulig energi og dermed har god rekkevidde på grønn elektrisitet. Vi kommer derfor til å ha stort fokus på å utforske en mengde ny teknologi fra rotorseil, luftboblesmøring, til varmepumper og -lager for hotellet om bord, sier Johnsen.

Partnere i Sea Zero-prosjektet:

 

Kontaktperson