Til hovedinnhold
Norsk English

Hurtigruten Norge vil bygge nullutslippsskip innen 2030

En intensjonsavtale om langsiktig samarbeid ble inngått mellom Hurtigruten Norge og SINTEF 30 mars. Foto: Carsten Pedersen
Hurtigruten Norge starter nå sitt største miljøprosjekt noensinne. Selskapet vil i samarbeid med SINTEF utvikle nullutslippsskip spesielt tilpasset norskekysten, med mål om å ha det første klart til å seile innen 2030.

- Vi er stolte av å kunne lansere vårt mest ambisiøse miljøprosjekt til dags dato: Utvikling av passasjerskip med null utslipp, med mål om å sjøsette det første utslippsfrie Hurtigrute-skipet på norskekysten innen 2030, sier konsernsjef i Hurtigruten Group Daniel Skjeldam.

Hurtigruten Norge frakter lokale passasjerer, gods og turister til 34 havner, på det som ofte blir kalt verdens vakreste sjøreise. Det nye prosjektet, som har fått navnet "Sea Zero", markerer en milepæl i selskapets historie.

- Vi har bygd vårt siste fossile skip på ruten mellom Bergen og Kirkenes. Når vi seiler kystruten de neste 100 årene vil det være utslippsfritt, noe som gjør verdens vakreste sjøreise enda mer spektakulær, sier administrerende direktør i Hurtigruten Norge Hedda Felin.

Hurtigruten Norge oppgraderer for øyeblikket den eksisterende flåten sin i det som er en av Europas største miljøoppgraderinger av skip noensinne, og kutter CO2-utslippene med 25% og NOx med hele 80%. Selskapet tar mål av seg å lede utviklingen mot mer bærekraftig reiseliv og skipsfart, og administrerende direktør Hedda Felin gjør det klart at målet er nullutslipp.

Kun 1 prosent av norskeide fartøy har nullutslippsteknologi, hovedsakelig små ferger og fjordcruise-fartøy. Internasjonalt har kun 0,1 prosent av alle fartøy nullutslipp.

- Å komme til null utslipp er en krevende jobb og stor investering, og vi vet ennå ikke hvilke løsninger som passer best. Teknologien må tilfredsstille våre krav til å seile 24 timer i døgnet, året rundt, i all slags vær og med mange anløp langs den tøffe norskekysten. Men vi vet at dette er det riktige å gjøre. Nye skip som bygges skal gå i denne ruten i 30-40 år. Vi tror rett og slett ikke på at de bør eller kan være fossile, sier Felin.

Norskekysten som det ideelle utgangspunktet

Hurtigruten Group mener norskekysten er det ideelle stedet å utvikle grønn skipsfart.

– Hurtigruten Group har skip som seiler over hele verden, og vi ser at norskekysten er et ideelt sted for denne type banebrytende prosjekt, der vi kan benytte den unike norske kompetansen på feltet, sier Skjeldam.

Hurtigruten Norge har en unik posisjon langs kysten med skip som anløper 34 havner. Dette gir lovende muligheter for å bruke fremtidig infrastruktur for grønn energi, samtidig som flere havner planlegger å bygge ut landstrøm. Norges sterke forskningsmiljøer, maritime næring og politisk vilje til å støtte grønn skipsfart er positive faktorer som gjør norskekysten særlig godt egnet for denne typen initiativ.

- Det Hurtigruten Norge gjør kan få store ringvirkninger, med utgangspunkt i Norge, norsk forskning og norsk kompetanse. Vi tror at å bygge grønn skipsfart i Norge er bra for både klimaet, norske bedrifter og internasjonal skipsfart, sier Felin.

SINTEF om bord fra starten

Hurtigruten Norge har fått SINTEF Ocean med på laget fra starten. SINTEF er en av Europas største uavhengige forskningsorganisasjoner, og har verdensledende fagmiljøer innen maritim miljøteknologi og energisystemer.

- Med dette prosjektet håper Hurtigruten Norge og SINTEF å vise verden at fossilfrie og bærekraftige passasjerskip kan oppnås i nær fremtid. Å kutte utslipp i maritim sektor er ikke en enkel oppgave, og vi trenger at ambisiøse selskaper som Hurtigruten Norge tar slike initiativer, sier konsernsjef i SINTEF Alexandra Bech Gjørv.

Det nye prosjektet omfatter alle sider av et nytt skipsbyggingsprogram, fra design, fremdrift, energi og drivstoff til hotelldrift og digitale løsninger. Målet er at de nye skipene skal være utslippsfrie til både luft og sjø, der bærekraft gjennom sirkulære løsninger er en del av tenkningen. SINTEF vil som partner i prosjektet bidra med analyse, forskning og utvikling.

- Første fase av prosjektet er allerede i gang, og består av en mulighetsstudie som ser på teknologiske og operasjonelle løsninger for nullutslipp hurtigruteskip på norskekysten, sier markedsdirektør i SINTEF Ocean, Trond Johnsen.

Samarbeidet mellom SINTEF og Hurtigruten Norge er allerede i gang første steg er en mulighetsstudie som ser på teknologiske og operasjonelle løsninger for nullutslipp hurtigruteskip.

 

I neste fase vil ledende aktører fra maritim næring inviteres til å delta i å ta prosjektet videre til utvikling og kvalifisering av innovativ grønn skipsdesign og teknologi.

- Nullutslipps drivstoff og fremdriftsmaskineri er et åpenbart fokusområde for prosjektet. Samtidig vil utfordringene med tilgjengelighet, produksjonskostnad og energitetthet til grønne drivstoff gjøre det nødvendig med store kutt i energi-forbruk. Stor-skala energieffektivisering blir trolig vår største utfordring, sier Johnsen.

– Vi er stolte av å kunne samarbeide med SINTEF om å utvikle de nye løsningene som trengs. Når vi skal gjøre høye ambisjoner om til faktiske resultater, er koblingen mellom vår kunnskap om kysten og SINTEFs ekspertise en nøkkelfaktor, sier Hurtigruten Norges administrerende direktør Hedda Felin.

Kontaktperson