Til hovedinnhold
Norsk English

Fikk teste ut digital transformatorstasjon

Tre menn sitter foran pc på kurs i smartgridlaben
Geir Magne Abusdal, Atle Ripegutu og David Fredriksen jobber alle i Glitre Nett og deltok på kurset i Smartgridlaben.
Basiskunnskap om digital transformatorstasjon og analyse av datatrafikk sto på læreplanen i Nasjonalt Smart Grid laboratorium i begynnelsen av november.

19 deltakere fra 5 ulike nettselskaper, Statnett, NVE og NTNU deltok på kurset  som ble arrangert i regi av ECoDiS-prosjektet (Engineering and Condition monitoring in Digital Substations). Dette er et prosjekt som har som mål å utnytte det fulle potensialet i en digital stasjon for å øke forsyningssikkerhet, sikkerhet, observerbarhet og redusere kostnader i et energisystem i endring. For å elektrifisere Norge, er vi avhengig av et smart strømnett.

Fagfelt må jobbe tettere sammen

– På enkelte områder er en digital stasjon vesentlig forskjellig fra en konvensjonell stasjon, og dette fører blant annet til at personer fra ulike fagområder, som eksempelvis kommunikasjonsnettverk og IT-sikkerhet må samarbeide tettere med personer med kompetanse innen elkraft, sier Maren Istad, forsker i SINTEF Energi og prosjektleder for ECoDiS.

Digital stasjon er temmelig nytt i Norge. I en digital stasjon vil vern- og kontrollutstyr fra ulike leverandører kommunisere med primærkomponentene via nye fiberoptiske kabler som erstatter et stort antall kopperledninger. All informasjonen blir utvekslet som en strøm av datapakker. Dette betyr at digitaliseringen kommer nærmere primærkomponentene.

– Kompetansebygging er viktig ved innføring av all ny teknologi. Digital stasjon i lab gir mulighet for å teste og prøve ut ulike situasjoner og feiltilfeller – noe som ikke er mulig i skarp drift, sier Istad.

Ett av målene med ECoDiS-prosjektet er å øke kompetansen knyttet til digital stasjon, og de arrangerer derfor labkurs. Kurset ble holdt av SINTEF-forsker Santiago Sanchez-Acevedo og NTNU-professor Hans Kristian Høidalen.

SINTEF-forsker Santiago Sanchez-Acevedo fortalte om den internasjonale standarden IEC61850.

Forberedelse på framtida

Som en del av ECoDiS-prosjektet, er det bygget en plattform i Smartgridlaboratoriet som gjør det mulig å teste eksempelvis interoperabilitet og cybersikkerhet. Dette er to aspekter ved den internasjonale standarden IEC61850 som definerer kommunikasjonsprotokoller for smarte elektroniske enheter ved elektriske transformatorstasjoner.

David Fredriksen, Atle Ripegutu og Geir Magne Abusdal i Glitre Nett var tre av de 19 deltakerne på kurset. De fikk både en teoretisk innføring og mulighet til uttesting i laben. Deltakerne fikk se hvordan normal trafikk i en digital stasjon ser ut, innsikt i hvilke verktøy som finnes og hva de selv kan finne ut av.

– Vi er med i ECoDiS-prosjektet og her med på kurset for å få grunnleggende forståelse for hvordan digital stasjon og analyse av datatrafikk fungerer, sier Fredriksen, og kollega Ripegutu utdyper:  

– Vi trenger kunnskap og forberede oss på det som kommer. Det som skjer fremover i strømnettet vil forandre arbeidshverdagen vår radikalt. Derfor trenger vi kompetanse internt i nettselskapet slik at vi kan løse utfordringer.

Utforsk fagområdene

Kontaktpersoner