Til hovedinnhold
Norsk English

Fem anbefalinger for å akselerere CO₂-fangst i Europa

Fra venstre til høyre: Michael Schlaug (Yara Sluiskil), Charles-Antoine Van Vyve (Fluxys), Pascal Hader-Weinmann (dena), Roland Span (RuB), Winston Beck (Heidelberg Materials), Pim van Keep (Aker Carbon Capture), Marie Bysveen (SINTEF), Mona Mølnvik (SINTEF)
Düsseldorf, Tyskland - 21. september 2023: GreenShift CCUS Summit samlet ulike interessenter for å akselerere satsingen på CO₂-fangst, utnyttelse og lagring (CCUS) og hydrogenteknologier i Europa.

Toppmøtet samlet representanter fra industrien, myndigheter, sivilsamfunn og forskning, og dekket hele verdikjeden for CCUS.

Fra venstre til høyre: Ariane Giraneza (Bellona Germany), Alexander Engh (Ministry of Petroleum and Energy, Norway), Eva Lingrün (Ministry of Economic Affairs, Industry, Climate Action and Energy of the State, NRW, Germany), Thor Iversen (Danish Energy Authorities/KEFM), Pim van Loon (Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, Netherlands), Nils Røkke (SINTEF)
Fra venstre til høyre: Ariane Giraneza (Bellona Germany), Alexander Engh (Ministry of Petroleum and Energy, Norway), Eva Lingrün (Ministry of Economic Affairs, Industry, Climate Action and Energy of the State, NRW, Germany), Thor Iversen (Danish Energy Authorities/KEFM), Pim van Loon (Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, Netherlands), Nils Røkke (SINTEF)

 

GreenShift CCUS Summit ble arrangert av SINTEF, Energy4Climate, Innovasjon Norge og norske ambassader til Tyskland, Nederland, Belgia og Danmark. Toppmøtet ga politiske beslutningstakere i Europa fem anbefalinger for å akselerere storskala distribusjon av CCUS-teknologier. Anbefalingene ble signert av representanter fra ulike forskningsinstitutter og industriaktører som var til stede.

- GreenShift CCUS Summit understreker at vi har dårlig tid, og vi må fremme CCUS- og hydrogenteknologier for å bekjempe klimaendringer nå. Disse fem anbefalingene reflekterer det store engasjementet fra CCUS-interessenter i ulike sektorer og land, sier Mona Mølnvik, forskningssjef ved SINTEF Energi AS.

Fra venstre til høyre: Winston Beck (Heidelberg Materials), Joop Hazenberg (ZEP), Arne Müller (Bellona), Per Sandberg (Equinor), Philipp Speiser (Air Liquide), Johanne Koll-Hansen Bø (Altera Infrastructure), Jannicke Bjerkås (Hafslund Oslo Celsio), Gunhild Reigstad (SINTEF)
Fra venstre til høyre: Winston Beck (Heidelberg Materials), Joop Hazenberg (ZEP), Arne Müller (Bellona), Per Sandberg (Equinor), Philipp Speiser (Air Liquide), Johanne Koll-Hansen Bø (Altera Infrastructure), Jannicke Bjerkås (Hafslund Oslo Celsio), Gunhild Reigstad (SINTEF)

 

De fem anbefalingene fra deltagerne:

  1. Prioriter CCS, CCU og realiser EU CCUS-strategi raskt: Akselerer utviklingen av teknologier for CCS og CCUS for å nå ambisiøse klimamål for 2030 og 2050. Den kommende CCUS-strategien i EU må fremskynde utviklingen av infrastruktur for transport og lagring av CO₂, klargjøre reguleringer, involvere industrien og styrke investorers tillit.
  2. Støtt pågående CCUS- og hydrogenprosjekter: Oppretthold støtten til initiativer som Northern Lights, Aramis, GeZero og Porthos for å sikre at de blir gjennomført, samt sikre tilgjengeliggjøring av tilstrekkelig lagringskapasitet for CO₂ innen 2030. Koordiner utviklingen av anlegg for fangst, transport og lagring for å skape et robust energisystem.
  3. Arbeid for en enhetlig EU-strategi for industriell CO₂-håndtering: Samarbeid for å etablere en sammenhengende strategi for CO₂-håndtering som er i samsvar med klimamålene for 2030 og 2050. Denne strategien bør stimulere til fjerning av CO₂, håndtere ansvarsspørsmål og fjerne hindringer for implementering av CCUS.
  4. Fremme samarbeid for en grønn overgang: Legg til rette for samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og forskningssektoren for å redusere risiko og kostnader knyttet til CCUS-skala og opprett European Centre of Excellence innen forskning for å fremme pan-europeisk samarbeid.
  5. Promoter grønn anskaffelse: Oppmuntre EU, nasjonale og regionale myndigheter til å inkludere miljøkriterier i anskaffelsesprosesser. Utnytt deres kjøpekraft for å skape et marked for CO₂-nøytrale produkter, og øke investeringene i CCS-teknologier og andre klimavennlige løsninger.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

GreenShift

Prosjektstart:

01.01.2023

Kontaktperson:

Gunhild Allard Reigstad

Utforsk fagområdene

Kontaktperson