Til hovedinnhold
Norsk English

Feiret 100.000 timer med CO2-fangst

Deltakere på arrangementet utenfor CO2-laben på Tiller
Rundt 85 deltakere fra partnere, industriaktører og forskningsmiljøer var til stede på markeringen på Tiller 22. juni for å høre om forskningsresultater og fremtidsplanene for anlegget. Foto: SINTEF
Pilotanlegget for CO2-fangst på Tiller i Trondheim har i 12 år testet ut teknologi som er avgjørende for at norsk industri kan realisere karbonfangst- og lagring, og for at Norge kan bidra til å løse de globale klimautfordringene.

For å nå nasjonale og globale klimamål må utslippene ned, og karbonfangst- og lagring (CCS) er per i dag den eneste måten å avkarbonisere deler av verdens kritiske industrisektorer. Norge satser langsiktig på utvikling av teknologi for CCS, og testing og forsking under realistiske forhold er et viktig ledd for å utvikle og optimalisere ny teknologi.

– CO2-fangst har vært viktig i Norge helt siden vi startet med CO2-fangst og lagring på Sleipner for 27 år siden. Som del av omstillingen av Norge har regjeringen en målsetning om at vi skal skape jobber for fremtiden og kutte utslipp, og i dette spiller CO2-fangst og lagring en helt sentral rolle, sa statssekretær i olje- og energidepartementet, Andreas Bjelland Eriksen.

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen besøkte pilotanlegget i forkant av markeringen.

CO2-fangst og lagring

CO2-fangst og lagring (CCS) er en klimateknologi som fanger, transporterer og lagrer CO₂ utslipp trygt under bakken. 

I en CO2-fangst-prosess blir karbondioksid skilt ut fra en røykgass, slik at en ren CO2-strøm kan bli transport og lagret. Det finnes flere fangstteknologier, men den mest utbredte og modne er absorpsjon eller solvent (væske)-basert fangst. Dette er også teknologien Tillerpiloten er bygd for.

Les mer om CCS her.

Fra pilot til industrielt bruk
På Tiller i Trondheim har det blitt forsket på CO2 -fangst siden 2010, og torsdag 22. juni 2023 ble det holdt en markering av at anlegget på Tiller har nådd 100.000 timer fangst-forskning. SINTEF har sammen med partnere jobbet med hele verdikjeden for CO2-fangst i flere tiår og i 2010 stod pilotanlegget for CO2-fangst på Tiller klar, med målsetning om å drive forskning og utvikling for å kunne ta teknologien i bruk industrielt.

– Anlegget er bygget slik at det gir direkte innsikt i hvordan teknologien vil fungere i industriell skala. Vi er i stand til å se hvor mye CO2 som blir fanget og energiforbruket i forbindelse med dette. Slik kan vi også identifisere problemer og får kunnskap som er avgjørende for å bygge CO2-fangstanlegg i industriell skala, sier forskningsleder i SINTEF, Eirik Falck da Silva.

– Pilotanlegget på Tiller, og forskning og utviklingen som gjøres her, bidrar til at CCS kan realiseres i konkrete prosjekter hos industrien i Norge og for at vi skal kunne lykkes med CCS. CO2-fangst er også et veldig godt eksempel på et område hvor Norge kan gjøre en forskjell globalt og bidra med viktig kompetanse for å nå klimamålsetningene, sa Andreas Bjelland Eriksen.

CO2-piloten på Tiller

CO2-fangst piloten på Tiller ble opprinnelig bygd i samarbeid mellom SINTEF og Aker Carbon Capture (den gangen Aker Clean Carbon). Piloten eies av SINTEF og har vært brukt i mange prosjekter med flere ulike samarbeidspartnere.

Pilotanlegget ble innviet av kronprins Haakon i 2010. Siden da har den vært i bruk sammenhengende. Den har også bidratt til utvikling av fangst-teknologi for flere sentrale industriaktører og andre prosjekter:

  • ACC sin CO2 fangst som teknologi, som nå blir tatt i bruk industrielt
  • CESAR1 teknologien (åpen teknologi)
  • RTIs NAS teknologi. Nå lisensiert til SLB (tidligere Schlumberger)
  • Shell sin CO2 fangst teknologi (Shell Cansolv)

Les mer om CO2-piloten her.

Piloten har dessuten vært sentral for utvikling av flere fangstteknologier, slik som Aker Carbon Captures fangstteknologi og Cesar1-teknologien. I tillegg har vi hatt en rolle i utvikling av RTI sin NAS teknologi og en støttende rolle i Shell sin fangst-teknologi, forteller Eirik Falck da Silva.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik holdt åpningsinnlegg hvor han la vekt på viktigheten ved å fange CO2 fra industriprosesser som lager produkter vi avhenger av i det grønne skiftet og for å få vårt moderne samfunn til å fortsette å vokse. 

Målet med CO2-fangst pilotanlegget på Tiller er å drive forskning og utvikling på CO2-fangst for å kunne ta teknologien i bruk industrielt.

Kontaktpersoner