Til hovedinnhold
Norsk English

Nye verktøy for cybersikkerhet i kraftsystemet testes i Smartgridlab

Bakerst står Tesfaye Amare Zerihun og Hristo T. Koshutanski. Santiago Sanchez Acevedo og Alejandro Garcia Bedoya sitter foran.
I begynnelsen av oktober hadde det nasjonale smartgridslaboratoriet på Gløshaugen besøk av representanter fra ATOS – et stort internasjonalt selskap innen digital transformasjon og cybersikkerhet.

Hristo T. Koshutanski og Alejandro Garcia Bedoya jobber begge med cybersikkerhet i forsknings- og innovasjonsavdelingen i ATOS sin spanske avdeling.  

Ved Koshutanski og Bedoyas avdeling har de utviklet en prototype av et sikkerhetsverktøy, som kan bli nyttige for nettselskaper.

– Her på smartgridlaboratoriet kan vi teste verktøyet i et miljø som tilfredsstiller TRL-nivå seks. Denne laben tilbyr miljøer for å teste maskinvare for digitalisering av elektriske kraftsystemer, og mulighetene som SINTEF tilbyr oss i dette laboratoriet er svært viktig for oss, sier Koshutanski.

I det nasjonale Smart Grid-laboratoriet er det mulig å teste cyberangrep på noe som er nøyaktig likt det virkelige strømnettet. Det er ikke mulig å teste et verktøy som dette i et vanlig strømnett i tilfelle det fører til brudd i strømtilførselen – det er ikke ønskelig å angripe det virkelige nettet for å se om det kan håndtere angrep eller ikke.

–  Ved SINTEF Energi har vi utviklet et laboratorieoppsett som etterligner en digital transformatorstasjon i kraftsystemet, og vi har også utviklet dataverktøy og metoder for å etterligne flere cyberangrep, forklarer SINTEF-forsker Santiago Sanchez Acevedo.

–  ATOS' cybersikkerhetsverktøy er basert på algoritmer og dyp maskinlæring. Det prøver å oppdage avvik i kommunikasjonskanalene til nettselskapenes operativsystem. Verktøyet skal avdekke angrep ved å se etter endringer fra normal driftstilstand, sa Bedoya.

De fikk lovende resultater fra testene i Smartgridlaben; verktøyet klarte å oppdage angrep. Dersom den videre testingen er vellykket, kan dette bli et verktøy som kommer på markedet og som kan bli nyttige for kraftselskaper for å beskytte systemene sine.

Koshutanski og Bedoya besøkte Smartgridlaben med støtte fra EU-prosjektet ERIGRID 2.0 innenfor rammene av tverrnasjonal laboratorietilgang. ERIGRID 2.0 gir gratis finansiering for tilgang til de beste laboratoriene i Europa og utføre sin egen eksperimentell forskning. I tillegg er ATOS' verktøy utviklet i EU-prosjektet ELECTRON.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson