Til hovedinnhold
Norsk English

Svalbard blir utstillingsvindu for fornybare energiløsninger i arktiske strøk

Foran fra venstre: Anna Sjöblom (Professor UNIS), Jack Ødegård (Forskningsdirektør SINTEF), Gijs Breedveld (Forskningsleder UNIS) Bak fra venstre: Jøran Moen (Administrerende direktør UNIS), Jan Morten Ertsaas (Administrerende direktør SNSK), Guttorm Nygaard (Leder energi SNSK). Fotograf: Elisabeth Aasland Moen
UNIS, Store Norske og SINTEF inngår nå i en avtale om strategisk samarbeid innenfor fornybare energisystemer tilpasset arktiske forhold. Bakgrunnen for samarbeidet er knyttet til den fremtidige energiomstillingen på Svalbard og i Longyearbyen, som kort kan beskrives "fra kull-til null" (CO2-utslipp). Samarbeidsaktørene skal bidra til en energiforsyning som skaper robuste arktiske samfunn.

Sol, vind og geotermi

Blant temaene partene skal samarbeide tett om fremover er lokal produksjon av energi, med fokus på sol, vind og geotermi, fremtidig energilagring hvor batterier, termisk og fornybare energibærere er satsingsområdene, samt styring av hybride energiløsninger.

Dagens regjeringsplattform med "grønt industriløft" som et av hovedmålene, gir tydelige signaler om veien fremover. Dette vil påvirke både utdanning og forskning, og hvordan innovasjon og næringsutvikling vil skje – også på Svalbard.

En satsing på fornybare energisystemer og hvordan disse skal fungere i vår sårbare natur, vil bli en stadig tydeligere profil på UNIS, som har mellom 700-800 studenter årlig fra mer enn 40 nasjoner.

– Å tilby denne type forskning/forskerutdanning (både master- og doktorgradsutdanning) tror vi vil øke attraktiviteten enda mer, bare tenk på hvilken eksponering vi vil få gjennom publisering av dette internasjonalt! UNIS vil ta ansvar for å utdanne kandidater med relevant arktisk kompetanse som vil påvirke den globale ringvirkningsfaktoren av energiomstillingen i Longyearbyen, sier direktør for UNIS, Jøran Idar Moen.

Partnerne har allerede en betydelig aktivitet på området, men ser behovet nå for å akselerere og forsterke innsatsen. På sikt er ambisjonen å få formalisert samarbeidet gjennom etablering av et forskningssenter i Longyearbyen og tilknyttet laboratorie- og test/pilot-infrastruktur. Men før vi kommer dit, så handler avtalen nå om å jobbe tettere og mer koordinert med utvikling av ulike prosjekter, og tiltrekke oss flere partnere.

– Vi i SINTEF ser fram til å bidra med vår kompetanse til å levere ny miljøvennlig teknologi. Vi har 72 års erfaring med forskning og innovasjon hvor energisystem, teknologi og næringsutvikling går parallelt. Nå er det flere hundre forskere hos oss som jobber med relevante problemstillinger, det hadde vært bra om noen av disse kunne drevet sin forskning her på Svalbard og bidratt til omstillingen her, sier forskningsdirektør Jack Ødegård i SINTEF.

– Et nullutslipp energisystem tilpasset arktiske forhold representerer et "fruktfat" av muligheter for forskere og bedrifter som ønsker å sette en tydelig agenda for det grønne skiftet. Dette skiftet skal også gjelde på Svalbard. Og, ikke minst skal disse nye løsningene bli robuste slik at de kan føre til industrialisering og med det bli et spennende internasjonalt marked for den/de rette aktørene. Store Norske vil være en slik aktør som tar satsningen på alvor, sier administrerende direktør Jan Morten Ertsaas i Store Norske.

 

Mer informasjon:
Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) i Longyearbyen er verdens nordligste utdanningsinstitusjon. UNIS driver undervisning innen og forsker på arktisk biologi, geologi, geofysikk og teknologi. UNIS har ca. 800 studenter hvert år og 80 ansatte.
kontakt: Jøran Idar Moen, direktør ved UNIS, tlf.: 915 56 414

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn og utland.
Kontakt: Jack Ødegård, Forskningsdirektør, SINTEF, tlf.: 930 59 461

Store Norske ble etablert i 1916 og har vært en hjørnesteinsbedrift på Svalbard i over hundre år. Selskapet er statseid og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Store Norskes virksomhet består av gruvedrift, utvikling og forvaltning av bolig- og næringseiendom, energi og logistikk.
Kontakt: Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske, tlf.: 909 13 585

Utforsk fagområdene

Kontaktperson