Til hovedinnhold
Norsk English

Statsbygg og SINTEF skal samarbeide om kunnskapsutvikling for byggenæringen

Her signerer konsernsjef Alexandra Bech Gjørv og administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen samarbeidsavtalen under Arendalsuka 2022. Foto: SINTEF
Under årets Arendalsuke benyttet Statsbygg og SINTEF anledningen til å undertegne en samarbeidsavtale rundt forskning og strategisk samarbeid.

Bærekraftig utvikling, omstilling og grønt skifte, campusutvikling og arealbruk til forskning og utvikling er viktige områder hvor partene har felles interesser.

– Målet for forskningen vår er at den skal være samfunnsnyttig og bidra til økt konkurransekraft for våre kunder og samarbeidspartnere. For å få til dette er strategisk samarbeid med store offentlige aktører som Statsbygg viktig for SINTEF, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

Statsbygg og SINTEF har begge ønske om jobbe for reduksjon av klimagassutslipp, gjøre bygningsmassen mer energieffektiv, samt bidra til at byggenæringen tar i bruk digitalisering for å bli mer effektiv og optimal både i byggeprosessen og i driftsfasen etterpå.

– Vi står overfor store utfordringer og trenger mer forskning for å møte disse. Ingen sitter på alle svarene. For SINTEF vil et strategisk samarbeid med Statsbygg bety at vi kan fokusere på viktige faglige tema som krever gode løsninger for hele næringen og samfunnet for øvrig. Grønn omstilling krever samhandling på alle nivåer og for å få til det må både forskning, undervisning og næring jobbe sammen, understreker konsernsjef Bech Gjørv.

Både bygging og drift viktig for Statsbygg

Statsbyggs formål er å skaffe til veie og forvalte lokaler for statlige virksomheter i sivil sektor.

– Målet med avtalen er å jobbe fram gode FoU-prosjekter på områder som er nyttige for begge parter. Statsbygg ønsker å lede an i utviklingen av både effektive lokaler og gode arbeidsplasser, og er i tillegg opptatt av god drift og bygging av energieffektive bygninger med lavt klimagassutslipp, sier Harald Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

Faglige samarbeidsområder

Det er mange faglige tema som er aktuelle for samarbeidsprosjekter i tida framover. Tema spenner fra energieffektivisering i bygningsmassen og samspill med energisystemet, videreutvikling av nullutslippsbygg og nullutslippsområder, rehabilitering og ombruk, digitalisering i verdikjeden og hvordan vi skal få til best mulig arealeffektivitet og sambruk i kontorbygg og laboratorier.

– SINTEF skal ligge i forskningfronten for å bidra til utvikling av norsk næringsliv og norske bedrifter slik at de blir konkurransedyktige også i EU og andre viktige markeder. Strategiske samarbeidsavtaler som denne er avgjørende for å få til det, sier konsernsjefen i SINTEF.

Kontaktperson