Til hovedinnhold
Norsk English

Slik kan gamle tredører bli mer brannsikre

Typisk original trapperomsdør i eldre bygård i mur med kulturminneverdi. Foto: NIKU
En ny veileder presenterer mulige løsninger for montering av glass, platekledninger, tetningslister, dørkarmer og dørbeslag ved oppgradering av brannmotstanden til eldre tredører.

Gamle tredører i kulturminnebygg har historisk verdi, men kan være blant de svakere punktene med hensyn til byggets brannsikkerhet. Det er ofte ønskelig å forbedre brannmotstanden til dørene, men dette er vanskelig å få til uten å påføre dem skade.

En veileder fra FRIC (The Fire Research and Innovation Centre) foreslår imidlertid hvordan glass, beskyttelsesplater, tetningslister, beslag og dørkarmer kan monteres på døren for å oppnå en brannmotstand på cirka 30 minutter.

Tiltenkt bruk av veilederen er når bytte av dør ikke er mulig eller ønskelig av antikvariske grunner.

– Branntesting har gitt oss ny og verdifull innsikt i hvordan slike dører kan oppgraderes. I tillegg er det miljøvennlig å oppgradere og gjenbruke dørene i stedet for å kaste dem og erstatte dem med nye, sier forfatter og SINTEF-forsker, Anne-Marit Haukø.

Inngrep bør være så lite inngripende som mulig

Disse typene eldre dører har typisk en tykkelse på 40-50 mm, med glass på øvre del og en tynnere trefylling på nedre del. Av antikvariske årsaker bør inngrepene på dørene begrenses, og om mulig være reverserbare.

– Vi gjennomførte totalt fire branntester, med to små dørmodeller i hver test. Ulike løsninger for montering av brannsikkert glass, gipsplater og tetningslister ble testet, forklarer Haukø.

Hovedkonklusjonene fra branntestene er:

  • Glass må ha en brannmotstand på minimum 30 minutter (integritet og isolasjon) og være forsvarlig festet med stålrammer eller stålvinkler.
  • Tynnere deler som trefyllinger kan oppgraderes med steinull og 12,5 mm robuste gipsplater.
  • Både svellende lister og gummipakninger skal monteres rundt dørbladet.
  • Spalten mellom dørkarm og vegg skal tettes med steinull og brannfugemasse.

RISE Fire Research, SINTEF og NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) har hatt et tett samarbeid i dette prosjektet, sammen med Trøndelag Brann- og Redningstjeneste IKS (TBRT).

Les mer: Guideline - Fire resistance upgrade of cultural heritage doors 

Dette er FRIC

Brannforsknings- og innovasjonssenteret (FRIC) startet opp våren 2019. Målet er å øke kunnskapen innen brannsikkerhet for å ta optimale beslutninger og utvikle bedre løsninger som gir økt brannsikkerhet i bygninger. FRIC ledes av RISE Fire Research i Trondheim, med NTNU og SINTEF som forskningspartnere.

FRIC har samarbeidspartnere fra offentlige organisasjoner, brannsikkerhetsrådgivere, produsenter og leverandører av byggevarer og bygningsinstallasjoner, samt eiendomsutvikling og -forvaltning. Forskningssenteret er finansiert av alle samarbeidspartnere, i tillegg til midler fra Forskningsrådet, program Brannsikkerhet.

Kontaktperson