Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF-sjefforsker tildelt Elkraftprisen for 2021

SINTEF sjefforsker Bjørn Gustavsen
SINTEF sjefforsker Bjørn Gustavsen
Sjefforsker Bjørn Gustavsen ble tildelt Elkraftprisen for 2021 av Den norske komité for CIGRÉ.

Stiftet i Paris i 1931, CIGRÉ er et globalt nettverk av 60 nasjonale komitéer i 90+ land med formålet å dele og dyrke kompetanse om strømnettet.

Elkraftprisen ble opprettet av Den norske komité i 1990 for å fremheve norsk kompetanse i elkraftsektoren. Hvert år blir mottakeren valgt i henhold til den høye faglige kvaliteten av arbeidet sitt, enten teoretisk eller praktisk, innen de relevante interesseområdene.

Utdelingsseremonien fant sted i Det Norske Videnskaps-Akademiets hus i Oslo.

– Jeg må få takke komitéen for tildelingen. Det er selvsagt en stor ære, og samtidig en spore til fortsatt arbeid innen fagfeltet, sier Bjørn.

Bjørn Gustavsen med Dag Lysheim, Trond Ohnstad (2019 Elkraftprisvinner) og Kjetil Ryen fra Statnett.
Bjørn Gustavsen med Dag Lysheim, Trond Ohnstad (2019 Elkraftprisvinner) og Kjetil Ryen fra Statnett.

Bjørn ble involvert med CIGRÉ da han ble ansatt som forsker ved SINTEF Energi i 1994. Han ble sjefforsker i Energisystemer-avdelingen i 2012, og vant SINTEFs pris for fremragende forskning i 2014.

Bjørn har blitt involvert i mange interessante prosjekter gjennom karrieren sin, men én av favorittene has var «EM-transients» som handlet om modellering av elkraftkomponenter for bruk i transiente simuleringer av overspenningsberegninger.

– Det var utrolig interessant, og vi kom fram til veldig mange nyttige resultater. Det var også veldig internasjonalt og det kom veldig mye ut av det, sier Bjørn.

Internasjonalt samarbeid har vært et fokusområde for Bjørn. Som et medlem av CIGRÉ har han ledet den felles arbeidsgruppa JWG A2/C4.52 «High-frequency transformer and reactor models for network studies» (2012-2021), og han er den norske representanten i «Study Committee C4 – Power System Technical Performance».

I tillegg har han gjennomført to forskningsopphold i utlandet: ved Universitetet i Toronto i Canada i 1996 og ved Universitetet i Stuttgart i Tyskland i 2001. Ifølge Bjørn var disse oppholdene «avgjørende» for sin videre karriere på SINTEF fordi han hadde mulighet til å jobbe med og dra fordel av kunnskap og teknologi som han ellers ikke ville ha hatt tilgang til.

«Frihet» som han beskriver det.

Bjørn Gustavsen med Rannveig Løken, leder av Den norske komité for CIGRÉ.
Bjørn Gustavsen med Rannveig Løken, leder av Den norske komité for CIGRÉ.

Så langt har Bjørn skrevet over 140 artikler som er publisert i internasjonale fagfellevurderte journaler og konferanser, og han er sitert over 10 000 ganger. I 2021 var han høyt opp i Stanford universitets årlige liste over verdens 2% mest publiserte forskere.

Bjørn deler aktivt kunnskapen sin med de kommende generasjoner, og i 2022 ble han professor II hos NTNUs Institutt for elkraftteknikk.

– Forskning er på mange måter litt som toppidrett. Det krever mye innsats og dedikasjon for å lykkes. Bjørn har uten tvil lagt ned mye arbeid og dedikasjon i din forskning, men han har også lyktes svært godt, sier John Olav Tande, sjefforsker hos SINTEF Energi.

SINTEF-sjefforskere John Olav Tande og Bjørn Gustavsen.
SINTEF-sjefforskere John Olav Tande og Bjørn Gustavsen.

Gratulerer til Bjørn med denne velfortjente anerkjennelsen for sitt arbeid! Vi glede oss til å se hva som kommer neste.

Kontaktperson