Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF overtar alle aksjene i SINTEF Narvik AS

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Forskningsinstituttet er dermed et heleid selskap i SINTEF. Målet er å bidra til vekst i industrien gjennom å styrke næringsrettet forskning og innovasjon i regionen.

SINTEF Narvik AS ble etablert i 2019 og er et teknisk-industrielt forskningsinstitutt med faglig profil rettet mot bygg- og anleggssektoren, betong, prosess- og miljøteknologi samt arktisk teknologi. Instituttet har rundt 20 ansatte og har vært eid av SINTEF og UiT Norges arktiske universitet. Den siste tredjedelen av aksjene overtas nå fra UiT.

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutter, med over 2.000 ansatte og en omsetning på 3,8 milliarder kroner (2021). SINTEF har hovedtyngden av virksomheten i Trondheim og Oslo. I Nord-Norge er SINTEF fra før til stede i Tromsø og Mo i Rana i tillegg til Narvik.

– SINTEF ønsker å være mer til stede ved industrielle tyngdepunkter i Norge, for å bli en enda bedre partner for industrien. SINTEF Narvik AS har et sterkt og respektert fagmiljø, som er komplementært med SINTEFs kompetanse og har en viktig tilstedeværelse i en region med store utviklingsmuligheter, sier Bjørn Iversen, som er styreleder i SINTEF Narvik AS.

– UiT er glad for at SINTEF velger å benytte seg av sin opsjon på kjøp av aksjene. Da SINTEF kjøpte seg inn i selskapet ønsket både UiT og den tidligere eieren (Forte Narvik) at SINTEF skulle ta over og utvikle selskapet som en del av sitt velrennomerte konsern. Kjøpet av aksjene fra UiT er et tegn på at SINTEF satser fullt ut på dette. Universitetet er enige med SINTEF om et tett samarbeid som skal utvikle selskapet og UiTs virksomhet i Narvik og andre steder i nord, sier administrasjonsdirektør Jørgen Fossland ved UiT.

SINTEF Narvik AS vil være tett koblet opp mot instituttet SINTEF Community, som har betydelig forskningsmessig aktivitet knyttet til bærekraftig utvikling av bygg, infrastruktur og mobilitet. SINTEF Narvik vil også samarbeide med andre institutter i SINTEF og kunne tilby hele SINTEFs bredde i kompetanse til næringslivet i regionen.

Kontaktperson