Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF åpner kontor i Kongsberg

Nå har SINTEF åpnet kontor hos Kongsberg Innovasjon i Kongsberg Teknologipark. Sammen skal vi utvikle varer og tjenester for en ny norsk industri.

Et samarbeid for grønn omstilling

Bakgrunnen for åpningen av Kongsbergkontoret er den grønne omstillingen. Omstillingen vil kreve at vi trapper ned oljevirksomheten, og at norske bedrifter bygger nye industrier. Sammen med Kongsberg Klyngen skal SINTEF styrke Norges evne til å produsere varer og dermed bidra til å utvikle nye arbeidsplasser.

– «Skal Norge ha en levedyktig industri i æraen etter oljen må vi satse på teknologi og forskning innen vareproduksjon. Vi har allerede et omfattende samarbeid med mange bedrifter på Kongsberg, og regionen er en attraktiv arena med sitt sterke industrimiljø», sier Silje Aschehoug som er administrerende direktør i SINTEF Manufacturing.

Kommunen var tilstede under åpningen, representert av ordfører Kari Anne Sand. Hun ønsker SINTEF velkommen til Kongsberg.

– «Kongsberg kommune og vårt høyteknologiske industrimiljø deler SINTEFs entusiasme for omstilling, ny teknologi og overgang til det grønne skiftet både i industrien og i samfunnet ellers. Samarbeid og kunnskap er det vi bygger vår utvikling på her i Kongsberg, og inn i det konseptet vil SINTEF utgjøre et viktig supplement og en berikelse», sier hun.

Nærhet mellom forskning og næringsklynger gir økt innovasjonsevne

Kontoret åpnes i lokalene til Kongsberg Innovasjon, som er positive til samarbeidet og vekstmulighetene.

– «Ved å koble forskningsmiljøet til kompetansenettverket vi allerede har på Kongsberg, er jeg sikker på at vi vil se flere synergier på tvers mellom industri, akademia og næringsliv. Dette vil skape nye industrimuligheter og vekst», sier Svein-Olav Torø som er daglig leder i Kongsberg Innovasjon.

Svein-Olav Torø, Daglig leder i Kongsberg Innovasjon
Svein-Olav Torø Daglig leder i Kongsberg Innovation AS

Studier av klynger verden over viser at forskningsinstitutter bidrar til økt innovasjonsevne i industrien når de er tett på næringsklyngene. Derfor har det vært en prioritet for SINTEF å satse på regionene og opprette lokalkontorer.

–  «Med et kontor i regionen, blir samhandlingen mye enklere, både lokalt og med våre store forskningsgrupper i andre deler av landet,» meddeler SINTEFs konsernsjef, Alexandra Bech Gjørv.

SINTEF og Kongsbergmiljøet er allerede godt i gang med flere høyteknologiske prosjekter. Disse prosjektene omhandler batteriproduksjon, 3D-printing og industri 4.0. Sistnenvte skal på sikt gi Norge helautomatiserte fabrikker med feilfri vareproduksjon. Denne revolusjonen blir sentral i Norges grønne omstilling.

SINTEF batteri lab
Modulbasert batteriutvikling er et av områdene SINTEF og Kongsberg Innovasjon har samarbeidet om i 2021. Foto: Edvin Wiggen Dahl / SINTEF

 

Fakta

  • SINTEF-kontoret ble åpnet 28. januar 2022 i Kongsberg Innovasjon sine lokaler
  • Tilstede var blant annet Geir Håøy - konsernsjef i Kongsberg gruppen, Walter Qvam - Styreleder i SINTEF, Kari Anne Sand - ordfører i Kongsberg kommune, Svein-Olav Torø - Daglig leder i Kongsberg Innovation AS og Silje Aschehoug - Adm. Dir. i SINTEF Manufacturing.

Kontaktperson