Til hovedinnhold
Norsk English

Arendalsuka 2022: Nordsjøen som løsning på klima- og energikrisen (opptak med tegnspråktolk)

Arendal, 15. august: Nordsjøen har vært en gullgruve for Norge, og vil fortsette å være det om vi utvikler kunnskapsbaserte og bærekraftige løsninger.

SINTEF og NTNU presenterte  tre råd for hvordan Nordsjøen kan bli en løsning på klima- og energikrisen under Arendalsuka. Se opptak fra arrangementet.

Hvordan kan vi sørge for at Nordsjøen blir en bærekraftig energiressurs for Norge og Europa som gir energi til en fornuftig pris for folk flest? Dette var tema som ble diskutert under årets første felles energiarrangement med NTNU under Arendalsuka. 

 Se hele arrangementet her (tegnspråktolket). 


 

Under Arendalsuka 2021 møtte SINTEF og NTNU et bredt politiker- og industripanel for å diskutere om Nordsjøen kan bli en plattform for grønn omstilling. Siden da har vi hatt en strømpriskrise i Norge og Europa og krig i Ukraina.

På den ene siden har strømkabler til Europa fått skylden for høye strømpriser. Samtidig har Norge aldri tjent like mye på eksport av naturgass fra Nordsjøen. Og vi har en klimakrise. Hvordan løser vi dette?

Forskningsbaserte råd 

For å diskutere dette har NTNU og SINTEF samlet og oppsummert forskning på energiområdet og kom med tre råd til politikerne. Som tidligere år under Arendalsuka, baserte vi våre råd på forskning gjort i våre forskningssentre som NTNU og SINTEF er vertskap for: LowEmission, NCCS, NorthWind, NTRANS og HYDROGENi.  

De tre rådene er basert på rapporten «Nordsjøen som løsning på klima- og energikrisen»: 

  1. Norge må lage et veikart med handlingsplan for fremtidens energisystem i Nordsjøen sammen med Nordsjølandene.
  2. Øk FoU-samarbeidet med andre europeiske land for å sikre verdiskaping.
  3. Sørg for kunnskapsbaserte og inkluderende prosesser.

Kontaktperson