Til hovedinnhold
Norsk English

– Flott å få jobbe tett på forskningsprosjekter

Gine Myhra inne i en tunnel på Svorkmo, der de boret kjerneprøver av sprøytebetong som en del av SUPERCON-prosjektet. Foto: SINTEF
SINTEF Community har i år hatt en fin gjeng med sommerstudenter. Ved å invitere inn disse sommerforskerne har instituttet fått en unik mulighet til å bli kjent med studentene, og å vise hvor spennende og gøy det er å jobbe i SINTEF.

I år har vi hatt ni sommerstudenter i Trondheim, og vi har tatt oss en prat med noen av dem.

Gine Myhra studerer teknisk geofag ved NTNU, og begynner på 5. året til høsten. Hun hadde forventninger om at det skulle bli en lærerik sommerjobb – der hun kunne få et større innblikk i tunnelindustrien og hvordan den vil utvikle seg i tiden som kommer.

– Jeg visste på forhånd at mange av de jeg skulle jobbe med på SINTEF har vært forelesere i diverse emner jeg har tatt, og jeg fikk derfor inntrykk av at dette kom til å bli en veldig relevant sommerjobb med stort læringsutbytte, sier hun.

Gine forteller at erfaringen etter å ha jobbet i fire uker er at opplevelsen absolutt har svart til forventningene.

– Jeg har lært masse, og fått sett flere nye sider av tunnelindustrien. Jeg har i tillegg vært ute i feltet, og skal etter planen snart på lab, forteller hun.

Fikk jobbe tett på forskningsprosjekt

Erling Kvavik studerer bygg og miljøteknikk ved NTNU og starter på 4. året til høsten.

Han har fått jobbet tett på forskningsprosjektet TightEn – som er et forskningsprosjekt med finansiering fra Forskningsrådet.

– Jeg håpet at dette skulle bli en spennende sommerjobb – og det har det også vært, sier han.

Inntrykket til Erling er at man tidlig får ansvar og tillit til å løse oppgaver på egenhånd. Spesielt spennende har det vært å få jobbe i kjemilaben og gjøre ulike tester på teip der.

Erling har målt overflateenergien til ulike materialer som det er vanlig å teipe mot i forbindelse med vind- og lufttetting av bygninger.

Håpet er at kunnskap om overflatene til disse materialene og hvordan egenskapene korrelerer med heften som teipen har på materialene skal gjøre det enklere å kunne godkjenne teip for bruk på flere materialer i fremtiden, uten at man må teste heft og aldring på hvert eneste materiale.

Erling Kvavik i gang med å måle overflateenergien til ulike materialer i laben. Foto: SINTEF

Har fått stor frihet

Nicolai Hollup Brand (studerer til dataingeniør ved NTNU) er en av studentene som har hatt sommerjobb i ZEB-laboratoriet i Trondheim. ZEB-laboratoriet er et nullutslippsbygg (ZEB) – en arena hvor nye og innovative materialer og løsninger utvikles, undersøkes, testes og demonstreres i gjensidig samhandling med mennesker.

Her har han fått oppgaver å løse, men også stor frihet.

– Det har vært veldig lærerikt og gøy at vi har fått stor frihet til å finne ut av hvordan ZEB-bygget fungerer, hvordan det kan styres og automatiseres, og å kunne presenterer den informasjonen på en fin og brukervennlig måte, sier Nicolai.

Studentene har blant annet sett på hvordan de skal styre vinduene for å ha et naturlig ventilasjonssystem for å få en fin innetemperatur. De har fått tatt i bruk nye verktøy, som for eksempel protokoller for å snakke med sensorer som styrer vinduene.

Kontaktperson