Til hovedinnhold
Norsk English

Utslippsfrie gravemaskiner fungerte bedre enn forventet

elektrisk gravemaskin på byggeplass i Oslo sentrum
Prototype: Utslippsfri 17,5 tonns beltegravemaskin på byggeplass i Olav Vs gate i Oslo sentrum. Nå er erfaringer med el-gravemaskiner samlet i en ny rapport. Foto: NASTA
- På sikt vil el-gravemaskinene også kunne konkurrere med dieselmaskiner på pris, sier forsker Marianne Kjendseth Wiik.

Utslippsfrie gravemaskiner har i løpet av det siste året blitt testet ut på tre norske byggeplasser: Biri omsorgssenter, Oslo storbylegevakt og i Olav Vs gate i Oslo. Erfaringer fra byggeplassene, med konkrete råd til entreprenører og offentlige oppdragsgivere, er samlet i en ny rapport.  

Sparte kostnader og utslipp  

De elektriske og utslippsfrie maskinene fra NASTA har til sammen gått 6 817 timer. Gravemaskinene har totalt spart over 372.000 NOK i energikostnader, og over 91 tCO2e i direkte utslipp. 

-Ved Biri omsorgssenter og i Olav Vs gate fungerte maskinene faktisk bedre enn forventet, med reduserte kostnader og utslipp som resultat, forteller Marianne Kjendseth Wiik. Hun er forsker i Sintef og har ledet prosjektet Zero Emission Digger. Hun framhever god opplæring av førerne og tilrettelegging underveis som suksessfaktorer på de to byggeplassene. 

Ved Oslo storbylegevakt gikk det ikke like knirkefritt, der måtte man bytte maskinfører underveis, og koronautbruddet gjorde arbeidet utfordrende, siden det ikke var etablert gode nok rutiner fra start, og den nye føreren ikke fikk tilstrekkelig opplæring. 

-Erfaringene fra alle de tre byggeplassene er svært verdifulle når maskinene skal videreutvikles for storskalaproduksjon og -bruk, sier Kjendseth Wiik.  

Godta risiko og ekstra investeringer  

For hittil har utslippsfrie bygg- og anleggsplasser kun vært gjennomført som pilotprosjekter. -Når maskinene skal tas i bruk i “vanlige” prosjekter, må man regne med noe risiko og ekstra investeringer for å teste ut nye teknologier og løsninger, sier forskeren. 

Foreløpig er investeringskostnadene for el-gravemaskiner noe høyere enn for dieselmaskiner, mens driftskostnadene er lavere, så totalt blir utgiftene omtrent de samme. - Når el-maskinene blir produsert i større skala, vil prisen gå ned, og de vil konkurrere med dieselmaskinene også når det gjelder kostnader, tror Kjendseth Wiik. 

God planlegging er nøkkelen  

I den nye rapporten presenteres gode råd til offentlige oppdragsgivere og entreprenører. Stikkord er gode interne rutiner, planlegging og oppfølging.  

Kjøreregler for elektrisk byggeplass 

 • Hver byggeplass er unik - det bør utvikles tilpassede løsninger.  
 • Ta tidlig kontakt med nett- og kraftleverandør for å planlegge elektrifisering av byggeplassen. 
 • Velg ladbare maskiner og kjøretøy der det er tilgjengelig. 
 • Kartlegg effektbehov ved kritiske aktiviteter som for eksempel grunnarbeid. 
 • Sørg for gode lademuligheter og planlegg lading i lunsjpausen.  
 • Avklar om maskinene bruker 230, 400 eller 1 000 volt, AC eller DC i nattlading eller hurtiglading. 
 • Det bør være en elektrisk sikkerhetsansvarlig/-leder på byggeplassen ved igangkjøring og bruk av store anleggsmaskiner. 
 • Kabelløsninger til byggeplassen bør tilpasses på stedet. 
 • Store anleggsmaskiner bør ha egen galvanisk skilletrafo i lokalnettet for å unngå elektrisk støy. 
 • Byggeplassen må være lukket og kontrollert, alle førere må forstå oppsett av byggeplassen. 
 • Førere av elektriske anleggsmaskiner skal ha HMS-opplæring i dette. 
 • Bruk riktig stikkontakt og planlegg hvilke maskiner som skal brukes på byggeplassen. God merking av stikkontakt er viktig. 

Zero Emission Digger (ZED) er et samarbeid mellom SINTEF, Nasta, Bellona, Difi, Omsorgsbygg og Skanska. 

Last ned: Nullutslippsgravemaskin. Læringsutbytte fra elektrifisering av anleggsmaskiner 

Prosjektinformasjon

Prosjektstart:

01.01.2018

Kontaktperson:

Kristin Fjellheim

Kontaktperson