Til hovedinnhold

Zero Emission Digger - ZED

Zero Emission Digger - ZED

Prosjektets hovedmål er å bygge om en eksisterende dieseldrevet beltegående gravemaskin til utslippsfri drift.

Også store anleggsmaskiner kan drives utslippsfritt og miljøvennlig. Prosjektet ønsker å bidra til et teknologiskifte innen bygg og anlegg som vil være en betydelig bidragsyter til at norske klimamål møtes.

Prosjektet består av seks arbeidspakker:

  • AP1: Teknologivalg
  • AP2: Kraftsystem
  • AP3: Ombyggingsprosess
  • AP4: Energiinfrastruktur
  • AP5: Planlegging av byggeplassen
  • AP6: Demonstrasjon og formidling

Zero Emission Digger (ZED) har fått finansiering gjennom PILOT-E programmet fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Partnere i prosjektet er Nasta, Skanska, Direktoratet for forvaltning og IKT(difi), Bellona, Omsorgsbygg og SINTEF.

– Elektriske anleggsmaskiner går de dieseldrevne en høy gang. De største går allerede på strøm (artikkel i Teknisk Ukeblad 08.04.21, for abonnenter)

Foto: Nasta

Publisert tirsdag 17. november 2020
918 01 159

Prosjektstart

01.01.2018