Til hovedinnhold
Norsk English

Unngå byggskader når du baker pepperkakehus

Sju av ti pepperkakehus har alvorlige feil og mangler, ifølge SINTEF. Dårlig prosjektledelse og utførelse, samt feil valg av byggematerialer ser ut til å være hovedårsaken.

Nyere forskning viser at svært mange pepperkakehuseiere ender opp med bygg som ikke oppfyller kravene. I tillegg er det en god del som opplever klager, eller i verste fall at man ikke får spist huset. Naboklager har også forekommet.

Svakheter oppdages for sent

Vanlige feil er steinharde byggematerialer, dårlig isolerte vegger og tak, feil bindemiddel, melis- og vannskader. I ekstreme tilfeller kan man risikere at hele huset rett og slett faller fra hverandre ved første gangs bruk.

– Man oppdager ofte ikke svakhetene før pepperkakehuset er ferdig oppført, og da kan de være vanskelig og tidkrevende å utbedre. Dette ekstraarbeidet kommer gjerne på toppen av et allerede sprengt tidsskjema i ukene før jul, sier arkitekt og seniorrådgiver Anders Kirkhus i SINTEF.

Stort forbedringspotensial

SINTEF har forsket på pepperkakehusproduksjon i flere tiår, både i egne laboratorier og gjennom litteraturstudier. 

– Vi har kommet fram til at det er et stort forbedringspotensial ute i de ulike produksjons- og montasjebedriftene i det ganske land. Dette gjelder særlig ved skreddersøm av egne byggverk, men også ved montasje av prefabrikkerte elementhus, sier Kirkhus.

Det vesentlige er imidlertid at hver enkelt familie som driver med bakevirksomhet nå får tilgang til faktabasert informasjon fra egne og konkurrentenes gjennomførte prosjekter som kan brukes til erfaringsbasert læring for innarbeiding av konkrete, suksessfremmende tiltak i nye prosjekter.

100 prosent feilfrihet i hele bransjen er nok en utopi, ifølge arkitekten. Men selv en årlig forbedring på en prosent eller to, vil bety et betraktelig antall færre gråtende barn og frustrerte voksne rundt omkring i de tusen julehjem.

Bak drømmehuset

Erfarne representanter for bransjen har tidligere hevdet at den vesentligste årsaken til at tilsynelatende like bakeprosjekter presterer ulikt, skyldes forskjeller mellom prosjektlederne. Undersøkelsesresultatene støtter dette. Men årsakene er sammensatte, og spenner fra dårlig planlegging til hastverksarbeid.

Følger du anvisningen Spiselige byggverk. Pepperkakehus (pdf) fra Byggforskserien, er du sikret et godt resultat som oppfyller kravene til selv de mest kresne, og som vil falle i smak hos de aller fleste.

SINTEF setter fingeren på punkter hvor man vet at pepperkakehus kan ha svakheter. Lett forståelige sjekklister og illustrasjoner viser hva du bør undersøke før du setter i gang bakingen av drømmehuset.

Last ned anvisningen (PDF)

Kontaktperson