Til hovedinnhold
Norsk English

Snart blir nabolaget ditt smart

Oen
På Ammerud i Oslo planlegges boligprosjektet Oen, et sirkelformet bygg med 150 leiligheter og solceller på taket. Ill.: Code
EU-prosjektet syn.ikia skal finne smarte løsninger for å utnytte potensialet for energieffektivitet og fleksibilitet som finnes i nabolaget.

Navnet syn.ikia har gresk opprinnelse og betyr plussnabolag. I prosjektet skal forskerne jobbe med ny teknologi på nabolagsnivå, energieffektive og -fleksible løsninger, samtidig som hensynet til brukere og gode arkitektoniske løsninger og stedskvaliteter ivaretas.

Seks europeiske land er involvert i det fireårige prosjektet, som er sprunget ut fra FME ZEN (Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer) og ledes av NTNU. SINTEF og OBOS er med som partnere.

Prosjektet skal resultere i fire såkalte plussenerginabolag i like mange land – skreddersydd til fire ulike klimasoner, kontekster og markeder. Det retter seg mot både nye og eksisterende bygninger.

Skal tilrettelegge for lokal energilagring og -deling

For å skape plussenerginabolag og etter hvert hele bydeler, vil syn.ikia utvikle fleksible og integrerte løsninger for å tilrettelegge for lokal energilagring og -deling. Dette kan gjøre det lettere å benytte seg av fornybare energikilder lokalt.

– Vi skal legge til rette for at smart teknologi kombinert med beboerengasjement kan gjøre det mulig at hele leilighetsbygg produserer mer energi enn de bruker. Plussenerginabolag vil snart bli en realitet, sier Ann Kristin Kvellheim i SINTEF, som skal lede forskningen tilknyttet innovasjon.

Miljøvennlige og trygge nabolag

Norge, Nederland, Spania og ett europeisk land til skal være vertskap for nabolagene. Målet er at demoprosjektene skal sette standard for hvordan bærekraftige plussenerginabolag skal utformes i fremtiden.

– Vi vil jobbe for at dette prosjektet kan bidra til å skape miljøvennlige, sunne, trygge og rimelige boliger og lokalsamfunn over hele Europa, også i lavkostland, sier Kvellheim.

Prosjektet jobber systematisk med å utvikle innovative løsninger og modeller for finansiering og forretningsutvikling. Dette skal bidra til å senke terskelen for å ta i bruk de miljøvennlige løsningene.

Meld deg på nyhetsbrevet

Nå kan du melde deg på syn.ikias nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på arbeidet med bærekraftige plussnabolag. Nyhetsbrevet vil bli sendt ut noen få ganger i året. Registrer deg her


Fakta om syn.ikia

  • Finansiert av EUs rammeprogram for forskning, Horizon 2020
  • 13 partnere
  • 6 land (Norge, Belgia, Danmark, Nederland, Spania, Ungarn)
  • 4 demoprosjekter (nabolag i Norge, Nederland, Spania og et annet europeisk land)
  • Ledes av  NTNU. Øvrige norske partnere er SINTEF og OBOS
  • synikia.eu  

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

syn.ikia

Prosjektvarighet:

01.01.2020 - 30.06.2024

Kontaktperson:

Caroline Yeng-Ting Cheng

Utforsk fagområdene

Kontaktperson