Til hovedinnhold
Norsk English

syn.ikia

Vårt oppdrag i syn.ikia er å øke andelen bærekraftige nabolag med overskudd av fornybar energi i forskjellige kontekster, klima og markeder i Europa.

Kontaktperson

syn.ikia

Sammenlignet med nesten nullenergibygg (NZEB) har prosjektet som mål å oppnå:

  • mer enn 100% energibesparelser
  • 90% økning i produksjon av fornybar energi
  • 100% reduksjon av drivhusgasser
  • 10% reduksjon i livssykluskostnader

I tillegg til å gi et netto energioverskudd, vil syn.ikia-områder ha høy arkitektonisk kvalitet og forbedret innemiljø sammenlignet med NZEB.

Demo-nabolagene i syn.ikia demonstrerer funksjonaliteten til plussenergi-nabolagskonseptet for resten av Europa.

Syn.ikia vil aktivt fremskynde utviklingen av teknologier og løsninger for energieffektivitet, fornybar energiproduksjon, lagring, fleksibilitet og spredning (replikering, markedsutbredelse, risikoreduksjon) til alle relevante markedsaktører.

Fakta:

- Finansiert av EUs rammeprogram for forskning, Horizon 2020
- 13 partnere
- 7 land (Norge, Belgia, Danmark, Nederland, Spania, Ungarn og Østerrike)
- 4 demoprosjekter (nabolag i Norge, Nederland, Spania og Østerrike)
- Ledes av NTNU. Øvrige norske partnere er SINTEF og OBOS
- Prosjektleder (NTNU): Niki Gaitani, FME ZEN

Les mer på synikia.eu

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024