Til hovedinnhold
Norsk English

Prosjektet HYDRA skal utvikle fremtidens koboltfrie Li-ionebatterier for elektriske kjøretøy

HYDRA skal utvikle fremtidens koboltfrie Li-ionebatterier for elektriske kjøretøy, og demonstrere bærekraftige produksjonsmetoder for battericeller i pilotskala. Foto: Mihaela Buga, ICSI
Dette 4-årige prosjektet med €9.4 millioner i budsjett knytter sammen 12 europeiske industri- og forskningspartnere for å utvikle hybride elektroder basert på effekt-energi-prinsippet for neste generasjons litiumionebatterier (HYDRA).

Batteriforskningsprosjektet HYDRA, finansiert av EU gjennom Horizon 2020-programmet, startet 16. september 2020.  Det virtuelle/digitale oppstartsmøtet brakte sammen 12 ledende partnere fra europeisk batteriindustri og forskningsmiljø for å utvikle neste generasjon bærekraftige, lavkostnads Li-ionebatterier med høy energitetthet til bruk i elektriske kjøretøy.

Prosjektet koordineres av SINTEF forsker Dr. Simon Clark. "Elektrisk mobilitet, som både har høy ytelse og er billig, er viktig for å redusere luftforurensing og å muliggjøre det grønne skiftet," sier Clark. "Kostnaden og levetiden til elektriske kjøretøy er i stor grad avhengig av batteripakken, som kan være tung og dyr. HYDRA jobber med å utvikle avanserte batterimaterialer, celledesign og produksjonsmetoder som tar for seg disse utfordringene på en bærekraftig måte."

HYDRA kommer til å fokusere på utviklingen av generasjon 3b Li-ionebatterier. I disse batteriene kombineres høykapasitets anodematerialer med katodematerialer som kan operere ved høy spenning. Dermed kan betydelig mer energi lagres. I tillegg vil disse batteriene ha lavere vekt, mindre volum og ha en mer brannsikker elektrolytt. I tillegg til forskningsmålene i prosjektet består konsortiet av industripartnere for å sikre at resultatene og funnene i prosjektet støtter opp om den voksende batteriindustrien i Europa.

"HYDRA er et viktig prosjekt for å fremme bærekraftig produksjon av neste generasjons batterimaterialer i Europa, og Elkem er stolt av å bidra" sier Stian Madshus, direktør i Elkem Battery Materials. "Dette sammenfaller bra med Elkems aktiviteter for å tilby løsninger til batteriindustrien og markedet for elektriske kjøretøy, inkludert grafittanoder, silisium for morgendagens anoder og silikonløsninger for batteripakker og moduler."

Prosjektpartner Corvus Energy utvikler energilagringsløsninger til maritim industri. "Å gjennomføre et slikt omfattende prosjekt med eksperter fra hele verdikjeden, vil skape det momentet som trengs for å akselerere utviklingen mot neste generasjons batterier som er frie for kritiske råmaterialer. Gjennom dette prosjektet vil vi også ha mulighet til å redusere kostnadene for sluttbruker ytterligere ved å forbedre "battery sizing" algoritmer og livsløpsanalyse ved bruk av avanserte karakteriseringsmetoder og et rammeverk for cellemodellering," sier direktør for utvikling i Corvus Energy, Lars Ole Valøen.

Om HYDRA
Akkurat som den mytologiske dragen vil HYDRA-prosjektet angripe problemene fra et flerhodet perspektiv for å løse utfordringene som hittil har begrenset Li-ionebatterier i elektriske kjøretøy.

Prosjektet vil kombinere fremskritt innen hybride batterimaterialer med modellbasert design for å utvikle et optimalt produkt som balanserer energi- og effektbehovet samtidig som kapasiteten beholdes over mange driftssykler. For å få til dette vil HYDRA benytte seg av ekspertise fra forskningsgrupper i Europa. I tillegg vil prosjektet mobilisere industripartnere langs hele batteriverdikjeden. Fra materialutvikling til celleproduksjon og integrering av batteripakker, vil HYDRA undersøke ulike løsninger som er bærekraftige og relevante med tanke på behovet industrien har for elektrisk mobilitet i dag.

Økologisk og økonomisk bærekraft er et viktig fokusområde i HYDRA. Prosjektet vil rette seg mot utviklingen av miljøvennlig, vannbasert prosessering av koboltfrie katodematerialer. Dette vil potensielt gi en markant kostnadsreduksjon samtidig som sikkerhetsperspektivet i produksjonsprosessen forbedres og avhengigheten av kritiske råmaterialer reduseres. HYDRA-konseptet bruker elektrodematerialer som er lett tilgjengelige slik som jern, mangan og silisium. Bruken av kritiske råmaterialer reduseres da med mer enn 85 %.

HYDRA kommer til å samarbeide med de andre batteriforskningsprosjektene i EU gjennom aktiviteter i LC-BAT-5 klyngen.

Fakta
Prosjektvarighet: september 2020 – august 2024.
Budsjett: €9.4 millioner

Partnere: SINTEF (koordinator), Université catholique de Louvain (UCLouvain), FAAM Research Center, The German Aerospace Center (DLR), National Research and Development Institute for Cryogenics and Isotopic Technologies (ICSI) RM Valcea, Solvionic, Corvus Energy AS, Polytechnic University of Turin, Elkem ASA, Johnson Matthey plc, Uppsala University and The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA).

eu-flagg-90px.jpg
Prosjektet er finansiert gjennom EUs H2020 forsknings- og innovasjnsprogram under GA nr. 875527

https://cordis.europa.eu/project/id/875527 

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.09.2020 - 04.09.2024

Kontaktperson:

Simon Clark

Utforsk fagområdene

Kontaktperson