Til hovedinnhold
Norsk English

NorthWind skal gjøre havvind til lønnsom norsk eksportindustri

Equinors Hywind Scotland havvindpark. Equinor er partner i NorthWind
Equinors Hywind Scotland havvindpark. Equinor er partner i NorthWind. (Foto: Øyvind Gravås/Equinor)
11. desember annonserte Tina Bru at Forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) NorthWind blir støttet med til sammen NOK 120 millioner over 8 år. NorthWind skal bidra til lønnsom norsk eksportindustri innen havvind, nye grønne jobber, og vindkraft som respekterer natur og mennesker.

– Dette er svært gledelig fordi samarbeidet mellom disse nesten 50 partnerne fra mange ulike bransjer åpner store industrielle muligheter for bedrifter i hele landet. Dette er et viktig bidrag til å forsyne verden med fornybar elektrisitet. Arbeidsprogrammet i NorthWind er banebrytende og visjonært, og skal bidra til verdifulle, radikale, grønne innovasjoner. Jeg vil berømme regjeringen for å ta initiativ til utlysningen av et slikt senter, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF. 

SINTEF ledet fra 2009 til 2017 FME NOWITECH et senter innen havvind sammen med NTNU. NOWITECH ga grunnlag for 40 innovasjoner og utdannet over 260 masterstudenter og 40 stipendiater.


 

- Vi har erfaring med at slike langsiktige forskningssentre skaper nytt næringsliv og utdanner fremtidens eksperter. Dette er en kjempemulighet for studenter som ønsker å få erfaring fra verdens fremste forskningsmiljøer på havvind, sier Anne Borg, rektor på NTNU.

Vindkraft som respekterer natur og mennesker

Klyngeleder Arvid Nesse i Norwegian Offshore Wind Cluster gratulerer NorthWind med tildeling av FME Vind.

- Vi ser fram til et spennende samarbeid om utvikling av norsk teknologi og kunnskap om havvind. Klyngen har med sine 220 medlemmer et sterkt engasjement i å utvikle ny teknologi som reduserer kostnader og ønsker ett tett samarbeid med Northwind om dette, sier Arvid Nesse.

- Videre ser vi fram til å samarbeid om å øke kunnskapsgrunnlaget med tanke på miljøvirkninger og sameksistens i havet, sier han.

Alexandra Bech-Gjørv, konserndirektør i SINTEF, Anne Borg, rektor ved NTNU og Arvid Nesse, Klyngeleder i Norwegian Offshore Wind Cluster.
Alexandra Bech-Gjørv, konserndirektør i SINTEF, Anne Borg, rektor ved NTNU og Arvid Nesse, Klyngeleder i Norwegian Offshore Wind Cluster.

 

NorthWind skal gjennom forskning bidra til å kutte kostnader og øke effektiviteten til havvind for å berede grunnen for en konkurransedyktig norsk eksportindustri. Samtidig skal senteret jobbe for å bidra til bærekraftig utbygging av vindkraft på lands og til vanns.

- Vindkraft på land har ført til stort engasjement. Vi må i fremtiden utvikle vindkraft som tar enda større hensyn til mennesker og natur, og dette er et viktig tema i senteret. En viktig oppgave for senteret er å være en kunnskapsbasert møteplass for ulike interesser innen vindkraft, sier Anne Borg.

Styrker Norge som havnasjon

NorthWind skal skape verdier for norsk næringsliv og samfunnet ellers. I tillegg til forskningspartnerne SINTEF, NTNU, NINA, NGI og UiO er over 40 norske næringslivspartnerne med.

- Norge er en kunnskapsstormakt innenfor havromsteknologi. NorthWind etablerer et landslag som vil forske frem de nye radikale løsningene som gjør at havvind vil bli en svært viktig del av fremtidens energiforsyning. Kunnskapen utviklet i senteret vil også være verdifull for de andre viktige havnæringene i Norge, sier Alexandra Bech Gjørv.

Om NorthWind

Senteret ledes av SINTEF sammen med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges Geotekniske institutt (NGI), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Universitetet i Oslo (UiO).

Internasjonale assosierte forskningspartnere:

 • DTU, TNO, Fraunhofer, University of Strathclyde, NREL og NCEPU

Næringslivspartnere i NorthWind:

 • 4Subsea
 • ABB
 • Aker Offshore Wind
 • Amon
 • Aibel
 • Baker Hughes
 • Cognite
 • DNV-GL
 • Dr. Techn. Olav Olsen
 • Dof Subsea Norway
 • EDR Medeso
 • Energi Norge
 • Energy Innovation
 • Equinor
 • ESVAGT
 • Finnmark Kraft
 • Force Technology Norway
 • Fred Olsen Renewables
 • Fugro
 • GFMS
 • Hafslund Eco
 • Havyard Design &Solutions
 • Hitachi ABB Power Grids
 • Impello
 • Kongsberg Maritime
 • Lundin Energy Norway
 • Lloid's Register
 • Nexans Norway
 • NKT HV Cables
 • National Oilwell Varco Norway
 • NORWEP Norwegian Energy Partners
 • Norconsult
 • NorSea Group
 • NORWEA
 • Norwegian Offshore wind cluster
 • RENERGY cluster
 • SAP Norway
 • Sogn og Fjordane Energi
 • Statkraft
 • Store Norske
 • Sval Energi
 • Trønder Energi Kraft
 • Vard Design
 • Windcluster Norway

Om Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er tidsbegrensede forskningssentre som har en konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utpekte utfordringer på energi- og miljøområdet. Ordningen finansieres av Norges Forskningsråd.

Kontaktperson