Til hovedinnhold
Norsk English

Framsikt 2050: Hvordan kan BAE-næringen ruste seg for framtiden?

Framsikt er en samling scenarioer for bygge-, anleggs-, og eiendomsnæringen (BAE) i 2050. Se filmen
Framsikt er en samling scenarioer for bygge-, anleggs-, og eiendomsnæringen (BAE) i 2050. Se filmen
I prosjektet Framsikt har SINTEF sammen med næringen jobbet fram fire framtidsscenarioer for BAE-næringen 30 år fram i tid. Nå har rapporten kommet.

Vi står overfor store utfordringer når det gjelder klima, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling. BAE-næringen må være med, skal vi lykkes i å endre samfunnet til å bli bærekraftig og nå 1,5-gradersmålet. Vi sitter på mange av de løsningene som skal til, men da må vi også utnytte den digitale transformasjonen som skjer nå.

Les rapporten: Framsikt 2050 - Hvordan ser framtidens bygg- og anleggsnæring ut?

SINTEF har valgt nettopp klima og digital transformasjon som drivere når de har utarbeidet framtidsscenarioene.

– Det grønne skiftet kommer, men om vi lykkes med å nå målene i forhold til global oppvarming, vet vi ikke ennå. Uansett vil digital transformasjon være avgjørende for de som skal stå frem som vinnere på andre siden, sier konserndirektør Siri Hunnes Blakstad i SINTEF Community.

– I Framsikt har SINTEF sammen med næringen utarbeidet fire ulike bilder av hvordan framtiden kan bli. Vi har gjort dette for å sette i gang diskusjoner om hvordan vi skal møte framtiden.

Størst usikkerhet og størst påvirkning på framtiden

Et utvalg næringsaktører har vært delaktige i utvikling av både scenarioer og rapport. Sammen med næringen har forskere i SINTEF undersøkt ulike drivere og trender som er viktige for næringens utvikling, og som de mener innebærer både stor usikkerhet og store muligheter for endring.

– Vi tror at det er viktig at BAE-næringen tenker langs flere dimensjoner, og har pekt på to i våre scenariofremstilling: Det ene handler om klimaperspektivet og hvordan vi håndterer usikkerhet og tiltak knyttet til klima. Den andre om næringens evner og vilje til å møte behovet for omstilling, digitalisering og teknologisk skifte, sier Hunnes Blakstad.

Med fortellingene ønsker SINTEF å stimulere til diskusjon og dialog med næringen og samfunnet rundt oss om hva vi kan gjøre i dag for å ha en «framtidsberedskap». De fire ulike scenarioene som beskrives i Framsikt er:

 • Varmere og våtere, men teknologi i verdensklasse
  Gradestokken lyser rødt, vi har for lengst passert muligheten til å begrense oppvarming av kloden til 1,5 grader. Man har satt en stor parentes rundt det å redusere klimagassutslippene, men samtidig ligger både landet og næringen helt i front på teknologiutvikling og digital kompetanse. Norsk BAE-næring er vinnere nasjonalt og internasjonalt i å klimasikre bygg og anlegg.
 • Varmere, våtere og vanskeligere
  Tørke, ekstremvær og skadedyr har gjort store deler av den sørlige halvkule ugjestmild. Verdenssamfunnet krangler om skyld, årsak og regning. Næringen er preget av at den ikke har tatt inn over seg hverken klimautfordringene eller har klart å følge med på den teknologiske utviklingen. Boliger og infrastruktur skades av ekstremvær, og reparasjoner etter skade og forfall er det viktigste markedet for BAE-næringen.
 • Lavutslippssamfunnet er i boks
  Verden har vært gjennom en gigantisk dugnad og klart å nå 1,5-gradersmålet. Norge har omstilt seg på alle områder, og har funnet «nye oljer». Digitalisering og kunnskapen fra olje- og gassutvinning er bærebjelkene i BAE-næringens ledende posisjon i å skape innovative grønne løsninger, til lands som til havs.
 • Lavutslippssamfunnet – tilbake til røttene
  Næringen har bidratt til klimadugnaden, men er konservativ og preget av teknologisk stillstand. Kravet om nullutslipp er absolutt og vekker gründeraktiviteten, som nisjeselskaper basert på videreutvikling av håndverkstradisjoner. Et sirkulærøkonomisk samfunn er i ferd med å stables på beina. Oppgradering til bærekraftige bygg og vedlikehold av infrastruktur er de viktigste markedene for norsk BAE næring.


Vil autonome roboter være en del av framtidens byggeplasser? Ill.: Stoppeffekt

– Vi har gjennomført arbeidet med scenarioene i Framsikt som en del av det vi i SINTEF oppfatter som vårt samfunnsoppdrag. Nemlig å bidra med forskning, innovasjon og formidling for å stimulere til et bedre og grønnere samfunn i samarbeid med det offentlige og privat næringsliv, sier Hunnes Blakstad.

Hunnes Blakstad håper nå at næringen bruker rapporten til å ruste seg selv til å møte endringen som kommer og se mulighetene som oppstår. Pandemien som rammet oss alle for noen måneder siden viser hvor sårbart samfunnet er, og hvor viktig det er at alle står sammen globalt for å løse utfordringer som måtte komme.

– En tid med store endringer gir også store muligheter. Vi ønsker, basert på Framsikt, å ta initiativ til diskusjoner i næringen og med de ulike bedriftene om hvordan vi kan bygge en forsknings- og innovasjonsstrategi for grønn omstilling. Vi har mange gode eksempler i næringen. Det kan vi bygge på. Vi håper det også kan gi oss retning og fart ut av krisen som mange av oss frykter næringen står overfor, sier Siri Hunnes Blakstad.

Rapporten ble presenteret på årets digitale utgave av Byggedagene. 

Les rapporten: Framsikt 2050 - Hvordan ser framtidens bygg- og anleggsnæring ut?

Se filmen her

 

 

 

 

Kontaktperson