Til hovedinnhold
Norsk English

Slik får man industrien med på karbonfangst

Norcem sementfabrikk i Brevik
Nylig ble det kjent at regjeringen vil støtte fangst og lagring av karbon (CCS) og at sementfabrikken Norcem i Brevik er valgt som første prosjekt. Foto: Norcem
Forskningssenteret for nullutslippsområder (FME ZEN) har undersøkt hva som skal til for å få fart på overgangen til lavkarbonbetong med CCS, som er viktig for å få ned klimagassutslippene i byggeprosjekter. Stikkord er fordeling av den økonomiske byrden.

Forskerne i FME ZEN har evaluert forretningsmodeller og markedstiltak for lavkarbonbetong med karbonfangst og lagring (CCS) i Norcem, som er Norges eneste sementprodusent.

-Målet med undersøkelsen var å finne ut hva som skal til av virkemidler og tiltak for å få lavkarbonbetong med CCS ut i markedet, forteller Ann Kristin Kvellheim, seniorrådgiver i Sintef. -Vi har derfor gjennomført en spørreundersøkelse, litteraturstudier og en workshop for å finne ut hva som vil ha best effekt. 

Resultatene presenteres i rapporten Strategies and business models to support the transition to low-carbon concrete som ble publisert tidligere i år.

Mange vil betale for klimavennlige materialer 

Forskning viser at det er et stort potensial for CCS-kostnadsreduksjon på lang sikt på grunn av produksjonsfordeler og forbedret designintegrasjon. Hovedproblemet for Norcem knytter seg til byrdefordeling gjennom hele verdikjeden og høye investerings- og driftskostnader. Et sentralt spørsmål i undersøkelsen var derfor om utbyggerne er villige til å betale mer for lavkarbonbetong med CCS.

-Det er de, forteller NTNU-forsker Raymond Andreas Stokke som har ledet arbeidet.  - 75 prosent av de spurte i en undersøkelse fra FME ZEN svarer at de er villige til å betale mer for materialer med lavere klimafotavtrykk. Men det krever at hele sektoren bidrar, så ikke de mest ambisiøse aktørene tar alle investeringene alene. Et godt utgangspunkt vil være å etablere krav til klimagassutslipp i byggteknisk forskrift.

Statsstøtte er nødvendig, men ikke nok

For å bane vei for lavkarbonsement med CCS i det norske markedet, anbefaler forskerne bak rapporten en virkemiddelpakke for myndigheter og industri. Det viktigste tiltaket er å investere og implementere fullskala CCS ved Norcems Brevik-anlegg som pådriver for det bredere markedet. Dette har nå regjeringen besluttet å støtte. Forskerne anbefaler i tillegg å:

  • Utvikle stabile, forutsigbare og langsiktige skattefradrag for fanget CO₂ / per tonn
  • Utrede et ‘grått’ sertifikatmarked som en integreringsmekanisme for karbonkostnader
  • Akselerere grønne offentlige anskaffelser og innovasjonspartnerskap

Les mer:

Strategies and business models to support the transition to low-carbon concrete

FME ZEN

 

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

FME ZEN

Prosjektvarighet:

01.01.2017 - 31.12.2024

Kontaktperson:

Ann Kristin Kvellheim

Utforsk fagområdene

Kontaktperson