Til hovedinnhold
Norsk English

Verdens gapahukdag: Slik oppfører du en midlertidig bolig i utmark

Gapahuk
Gapahuk under oppføring: Utførende håndverker forsøker å memorere hva prosjekterende har sagt. Foto: Kasper Engelhardt-Bergsjø
27. september er Verdens gapahukdag – en dag som naturligvis bør nytes utendørs. Du kan oppføre en gapahuk uten å søke kommunen, men slurver du med prosjektering eller utførelse, kan resultatet bli en våt fornøyelse.

En gapahuk er perfekt for korte turer i skog og mark, og skaper en nærhet til naturen som du ikke får i et telt. Det er ikke vanskelig å oppføre en gapahuk selv, men i mange byggeprosjekter brukes lettvinte løsninger som ikke følger boka. Risikoen for byggskader er dermed høy.

– De fleste byggskader skyldes feil i prosjektering eller utførelse. Tidlig identifisering av utfordringer og tilførsel av riktig kompetanse i prosjekteringsfasen er derfor viktig. Bruk kjente prinsipper og dokumenterte materialer i utførelsesfasen, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus i SINTEF.

Viktigst å unngå kollaps 

En gapahuk er en type bolig hvor verken bruken eller konstruksjonen er permanent, og hvor bruksareal mangler. Slike midlertidige konstruksjoner har typisk én bruksperiode, og har derfor en teknisk levetid som tilsier demontering umiddelbart etter bruk.

– Det viktigste er å unngå kollaps eller annen betydelig funksjonsforringelse før forventet levetid er utløpt. Spesielt kjedelig er det hvis funksjonell levetid opphører midt i en bruksperiode, siden dette kan medføre stort ubehag for beboerne, sier Kirkhus.

Trygge løsninger med Byggforskserien

Løsningene i Byggforskserien er veldokumenterte og robuste, og oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK). Anvisningen Midlertidig bolig uten bruksareal har som hensikt å vise ulike typer robuste gapahuker med varierende bruksformål – dvs. kortvarig personopphold enten for rekreasjon eller døgnhvile. Tradisjonell gapahuk for døgnhvile, tekket med lokalt forekommende tekkematerialer. Ill.: SINTEF

Ting du må huske på:

  • Sjekk at du oppfyller avstandskravene i friluftsloven.
  • Foreta en behovsavklaring før du prosjekterer konstruksjonen
  • Lokaliser byggetomta, sjekk orientering, plassering og skjerming, og prosjekter nødvendig klimaskjerming
  • Tenk på energiforhold, oppvarmingskilder og inneklima
  • Sjekk sanitærforhold
  • Forprosjekt bør utføres før avreise, detaljprosjekteringen bør utføres på stedet
  • Du bør ha en plan for hurtig, men behersket tilbaketrekning til sivilisasjonen ved behov
  • Ha slukkeremedier lett for hånden

Last ned anvisningen

Kontaktperson