Til hovedinnhold
Norsk English

Unngå konflikt – lag en lovlig utleiedel i huset

Utleiedel
For mange huseiere gir utleie en kjærkommen ekstrainntekt, og en utleiedel kan øke markedsverdien av hele huset. Huseier har ansvaret for brannsikkerheten og for at utleiedelen følger byggeforskriften TEK17. Foto: Jiri Havran
Vurderer du å leie ut deler av huset? En bok fra SINTEF viser huseiere hvilke regler som gjelder for utleiedeler og hvordan man kan heve bokvaliteten.

– Et grunnvilkår for å gjøre om lagerrom i kjeller eller loft til boligrom som du kan leie ut, er at du har søkt om og fått tillatelse til bruksendring. Mange unnlater å søke. Det er en sjanse å ta, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus i SINTEF.

– Og dersom utleiedelen er så komplett at den blir en "selvstendig boenhet", må du også søke. Dette er grundig beskrevet i boka.

Økonomisk risiko ved å sluntre unna

Brudd på bestemmelsene i TEK17 og byggesaksforskriften (SAK) kan svi ved at forsikringen ikke dekker skader etter brann og oversvømmelse i en ulovlig utleiedel.

Fra de senere årene finnes det også eksempler på at selgere er dømt til betydelig prisavslag på salgssummen for å ha markedsført en utleiedel feilaktig.

Kravene punkt for punkt

I Lag utleiedel i huset er kravene til utleiedeler samlet punkt for punkt på ett sted. Boka er den første på markedet som gjennomgår de byggtekniske kravene til utleiedeler.

– Boka rydder opp i begrepsjungelen og definerer de tre typene utleieenhet: selvstendig boenhet, hybelleilighet og hybel. Vi beskriver kravene til hver av dem, hvor kravene til selvstendig boenhet er mest omfattende, sier Kirkhus.

I tillegg skilles det tydelig mellom minstekrav i lovverket og SINTEFs anbefalinger.

Eget kapittel fra Huseierne

Huseierne bidrar med et eget kapittel, der de gir råd om selve utleieforholdet, slik som hva man bør tenke på før man leier ut og partenes plikter og rettigheter.

– Utleie av en ekstra bolig i sitt eget hus er gunstig på flere måter. Boka forklarer på en enkel og grundig måte hvordan man skal gå frem når man vil lage en utleiedel i huset sitt. Mange vil nok bli overrasket når de finner ut hvor lite som skal til. Den anbefales varmt til alle huseiere som går med planer om å utnytte plassen bedre, avhjelpe presset på leiemarkedet og samtidig gi privatøkonomien et solid løft, sier Anders Leisner, leder for medlemsrådgivning i Huseierne.

Byggteknisk kvalitet og bokvalitet

Boka er ment å være et nyttig hjelpemiddel for huseiere som planlegger å lage utleiedel i huset.

– Vi ønsker å forklare hvordan det å følge reglene gir en utleiedel med riktig byggteknisk standard og god bokvalitet. Det er både huseierne selv og leietakerne tjent med, sier Kirkhus.

Lag utleiedel i huset gir blant annet råd om:

  • bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel
  • planløsning, romhøyde og dagslys
  • brannsikring
  • lydisolering
  • inneklima og ventilasjon
  • fuktsikring

Les mer og kjøp boka her

Kontaktperson