Til hovedinnhold
Norsk English

Byggestart for verdens største PEM-elektrolyseanlegg

Arbeidet med å etablere det nye elektrolyseanlegget i Tyskland er i gang.
Et nytt elektrolyseanlegg skal bygges hos Shell Rheinland i Tyskland. Raffineriet skal bidra til en renere og grønnere energifremtid.

I dag ble grunnsteinen lagt ned på et av Shells raffineri i Køln. Her skal et 10 MW elektrolyseanlegg bygges og fra 2020 produsere grønn hydrogen fra vann og strøm for dermed å kunne erstatte hydrogen fra naturgass. Produksjonskapasiteten vil bli på opptil 4 tonn hydrogen per dag som reduserer CO2-utslippet med 12 000 tonn per år når produksjonen er basert på fornybar strøm.

I første rekke skal anlegget produsere grønn hydrogen til intern bruk på raffineriet, men elektrolysører kan også brukes til å jevne ut og stabilisere strømnettet på raffineriet såvel som det eksterne nettet. Shell åpner også en hydrogenstasjon i nærheten som får hydrogen fra raffineriet.

I tillegg til å koordinere prosjektet, er en av SINTEFs oppgaver i prosjektet er å analysere/optimere forretningsmodeller med forskjellig bruk av anlegget og hydrogenet. Shell med partnere investerer rundt 60 millioner kroner og prosjektet får ca 100 millioner kroner i EU-støtte.

Offisiell pressemelding fra konsortiet (pdf)

 Prosjektet er finansiert gjennom EUs H2020 forsknings- og innovasjonsprogram under GA nr. 779579

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.01.2018 - 31.12.2022

Kontaktperson:

Truls Flatberg

Utforsk fagområdene

Kontaktperson