Til hovedinnhold
Norsk English

Styrker kraftsenter for kunstig intelligens i Norge

Representanter fra alle aktørene på scenen under åpningen av Norwegian Open AI Lab.
Representanter fra alle aktørene på scenen under åpningen av Norwegian Open AI Lab.
Noen av Norges ledende selskaper går nå sammen i Norwegian Open AI Lab for å bygge et nasjonalt kraftsenter for kunstig intelligens. Målet er å øke kvaliteten og kapasiteten på forskning, utdanning og innovasjon innen fagfeltet.

Norge har alle muligheter til å være et foregangsland innenfor kunstig intelligens (AI), men vi trenger ressurser og samarbeid for å ikke sakke akterut. For å styrke den nasjonale innsatsen på kunstig intelligens inviterer Telenor, NTNU og SINTEF norsk næringsliv og forskning inn som partnere i Norwegian Open AI Lab. I første omgang vil DNB, DNV GL, Equinor og Kongsberg Gruppen inngå som partnere.

Norwegian Open AI Lab skal bidra til at det utvikles løsninger som er spesielt rettet mot partnernes virksomhetsområder, og der hvor Norge ellers kan ta internasjonale posisjoner. Norge har nasjonale fortrinn med godt utbygget IKT-infrastruktur, høy kjøpekraft, kompetanse og teknologivillighet i befolkningen. En kraftsamling på kunstig intelligens er sentral for at Norge skal kunne konkurrere i det globale markedet. Gjennom utvidelsen av samarbeidet ved AI-laben underbygger vi tradisjonen vi har for samarbeid mellom næringsliv og akademia her i landet.

Utvider AI-laben

Norwegian Open AI Lab er en utvidelse av den tidligere Telenor-NTNU AI-Lab ved NTNU i Trondheim. Dette initiativet bygger videre på en flerårig satsing på forskning og innovasjon innen kunstig intelligens/maskinlæring og stordata. Det var under Arendalsuka i 2016 Telenor, NTNU og SINTEF lanserte dette felles initiativet for å fremme entreprenørskap og norsk kompetansebygging for kunstig intelligens. Senteret vil samarbeide bredt med sentrale forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, og har som målsetting å bli et nasjonalt senter for forskning og utvikling av kunstig intelligens med internasjonal anerkjennelse.

Norwegian Open AI Lab skal ikke bare gi undervisning i og drive verdensledende forskning på kunstig intelligens og analyse av stordata. Laboratoriet skal også utvikle ny teknologi og nye tjenester innenfor de samme områdene. Partnerne i Norwegian Open AI Lab bidrar med midler, kompetanse og data, og vil dermed styrke samarbeidet på tvers av industrisektorer. Felles for alle partnerne er at de allerede bidrar med betydelige ressurser til forskning innen kunstig intelligens og stordata ved NTNU.

- NTNU er stolt over å være vertskap for Norwegian Open AI Lab. Med dette kraftsenteret sikrer vi rekrutteringen av dyktige fagpersoner og studenter til fagfeltet. Ved AI-laben utvikles morgendagens teknologi og metoder, samtidig som vi løser dagens utfordringer på tvers av bransjer og bruksområder, sier rektor ved NTNU, Gunnar Bovim.

Telenors konsernsjef Sigve Brekke kommenterer:

- Norge behøver en nasjonal strategi for kunstig intelligens. Med utvidelsen til Norwegian Open AI Lab kan flere aktører benytte seg av fordelene og mulighetene som ligger i kunstig intelligens, og norsk næringsliv styrker samarbeidsflaten som vil bidra inn i en slik strategi.

Ifølge konsernsjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv, er potensialet for verdiskapning knyttet til fagfeltet stort.
– Det er helt avgjørende at det bygges ledende kompetanse innen kunstig intelligens i Norge. Norsk industri har utfordringer og behov som ikke kan løses med hyllevare. Vi i SINTEF ser frem til å utvikle teknologi som skal styrke industriens konkurransekraft.

Norwegian Open AI Lab blir presentert i et eget arrangement i Telenor-teltet i Arendal i dag kl 14.15.

For ytterligere informasjon:

NTNU:
Direktør for NTNU Digital, Torbjørn Svendsen, , 930 80 477

Telenor:
Fungerende kommunikasjonsdirektør Atle Lessum, , 415 05 645

SINTEF:
Konserndirektør Morten Dalsmo, , 952 91 417

Utforsk fagområdene

Kontaktperson