Til hovedinnhold
Norsk English

Bygg en midlertidig bolig av snø

Norge har lange tradisjoner i polararkitektur og vinterkultur. Byggforskserien tar sikte på å stimulere til felles aktiviteter for barn og voksne. Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Bygging med snø er en eksklusiv, sesongbetont aktivitet i nærkontakt med arktisk natur, i frisk luft og myggfritt miljø. Byggforskserien viser hvordan.

Anvisningen Hytter og huler av snø beskriver planlegging, utførelse og innredning av ulike snøkonstruksjoner. 

Den viser hvilke byggematerialer som egner seg, nødvendige redskaper og detaljert utførelse av konstruksjonene iglo, skavlhule og flatmarkshule.

– Anvisningen omhandler ikke nødbivuakker, men trening i bygging med snø kan være til avgjørende nytte dersom det oppstår en kritisk situasjon i vinterfjellet, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus i SINTEF.

Bygging av snøborger er heller ikke beskrevet. Med litt fantasi kan imidlertid byggemetodene som er beskrevet, tilpasses mange typer byggverk.

Anvisningen tar selvsagt også for seg arbeidsmiljø, sikkerhet, inneklima og naturvern.

– Det er ikke nødvendig å sende inn byggemelding. Kravene i byggeforskriften gjelder ikke for mindre byggverk i snø, forklarer Kirkhus.

Last ned anvisningen

 

Kontaktperson