Til hovedinnhold

Nytt om brann- og røyksikring av balanserte ventilasjonsanlegg

Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at de ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg. En ny anvisning i Byggforskserien viser noen mulige løsninger.

Brann og røyksikring av ventilasjonsanlegg
Illustrasjonen viser eksempel på trekk ut-løsning og steng inne-løsning. Anvisningen beskriver også kombinert steng inne- og trekk ut-løsning og separat ventilasjonsanlegg i hver branncelle. Ill.: SINTEF Byggforsk

Byggdetaljer 520.352 Brannsikring og røyksikring av balanserte ventilasjonsanlegg viser eksempler på løsninger for balanserte ventilasjonsanlegg som tilfredsstiller de branntekniske kravene i byggteknisk forskrift (TEK17).

Anvisningen legger vekt på:

  • bruksområder, samt fordeler og ulemper ved de ulike løsningene
  • funksjon og utforming
  • krav til materialer
  • valg av brann- og røykspjeld og valg av brannspjeldbrannisoleringgenerelle brannsikringstiltak, som branntetting

Anvisningen omtaler også brannsikring av kjøkkenavtrekk.

Andre nyheter i Byggforskserien

525.207 Kompakte tak
543.613 Nedfôret himling
700.117 Undersøkelse av fuktskader i bygninger
520.339 Bruk av brennbar isolasjon i bygninger
330.205 Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger

 

Publisert torsdag 3. mai 2018
924 27 737