Til hovedinnhold
Norsk English

Brann- og røyksikring av balanserte ventilasjonsanlegg

Brann og røyksikring av ventilasjonsanlegg
Illustrasjonen viser eksempel på trekk ut-løsning og steng inne-løsning. Anvisningen beskriver også kombinert steng inne- og trekk ut-løsning og separat ventilasjonsanlegg i hver branncelle. Ill.: SINTEF
Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at de ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg. En anvisning i Byggforskserien viser noen mulige løsninger.

Byggdetaljer 520.352 Brannsikring og røyksikring av balanserte ventilasjonsanlegg viser eksempler på løsninger for balanserte ventilasjonsanlegg som tilfredsstiller de branntekniske kravene i byggteknisk forskrift (TEK17).

Anvisningen legger vekt på:

  • bruksområder, samt fordeler og ulemper ved de ulike løsningene
  • funksjon og utforming
  • krav til materialer
  • valg av brann- og røykspjeld og valg av brannspjeldbrannisoleringgenerelle brannsikringstiltak, som branntetting

Anvisningen omtaler også brannsikring av kjøkkenavtrekk.

Kontaktperson