Til hovedinnhold
Norsk English

Nominert til forskningspris for «urban mining»

Uttrykket "urban mining" betyr å gjenvinne materialer som allerede er brukt i alt fra biler til infrastruktur.  Foto:  Thinkstock.
Uttrykket "urban mining" betyr å gjenvinne materialer som allerede er brukt i alt fra biler til infrastruktur. Foto: Thinkstock.
Avfall som inneholder sjeldne og verdifulle metaller, som elektronikk og slagg fra smelteverk skal gjenvinnes med ny teknologi. Det er både lønnsomt og kan redusere miljøskadelig gruvedrift. Metoden er nominert i konkurransen om en europeisk forskningspris.

Prosjektet har navnet PLATIRUS og skal bidra til å redusere det europeiske underskuddet på edle metaller, såkalte PGM-materialer, som er verdifulle.

PGM er en forkortelse for platinagruppemetaller som for eksempel iridium, platina og palladium. Metallene er i dag viktige i mange sammenhenger, ikke minst i katalysatorer for biler, men metallene brukes også i elektronikk og i smykker.

Gjenvinne framfor utvinne

Europa er den verdensdelen som har høyest forbruk av disse metallene, med en årlig etterspørsel på 40 tonn, mens underskuddet er på 20 tonn.  I tillegg antas bruken å øke ettersom det stadig blir strengere utslippskrav til biler. Så langt er disse metallene de eneste som fungerer til sitt bruk i bilkatalysatorer.

Å hente ut disse materialene er både kostnadskrevende og i mange tilfeller miljøskadelig. Tanken til forskerne er derfor å gjenvinne framfor å utvinne. Målet er å oppskalere gjenvinningsprosessen til industrinivå ved å utvikle en teknologi for kostnadseffektiv og miniatyrisert utvinning av disse metallene.

Det er både miljøvennlig og svarer på en framtidsrettet tankegang om sirkulær økonomi for viktige råstoff.

Både industri og forskning med

For første gang samarbeider fem av de store forskningssentrene i Europa om å utvikle den mest avanserte utvinningsprosessen for PGM, mens et konsulentselskap skal stå for livssyklusanalysen (LCA-analysen) for hele gjenvinningsprosessen. SINTEF er med som norsk partner i prosjektet.

– I tillegg til å lede forskningsarbeidet knyttet til utvinningsteknologien skal forskerne i SINTEF utvikle helt nye gjenvinningsmetoder basert på høytemperatur elektrolyse i laboratorieskala, opplyser SINTEF-forsker Ana Maria Martinez.

Prosjektet har fått støtte frå EUs program for innovasjon og forsking, Horizon 2020, under GA Nr. 730224, og har totalt 12 partnere fra både industri og forskning.

Les mer om prosjektet på SINTEFs websider.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.11.2016 - 31.10.2020

Kontaktperson:

Ana Maria Martinez