Til hovedinnhold
Norsk English

Første glassrekkverk med SINTEF Teknisk Godkjenning

Pendeltesting glassrekkverk
Bildet viser pendeltesting av glassrekkverk i SINTEFs lab i Oslo. Foto: SINTEF Byggforsk
Agripa Glassrekkverk har som første glassrekkverk fått utstedt en SINTEF Teknisk Godkjenning.

I løpet av de siste årene har glassrekkverk blitt en av de mest vanlige typene rekkverk i Norge. Det finnes mange ulike produkter på markedet, men kvaliteten på de glassrekkverk som tilbys i markedet er svært variabel.

– I 2017 testet SINTEF Byggforsk flere glassrekkverk, og vi kunne konstatere at mange glassrekkverk ikke oppfyller funksjonskravene som følger av Byggteknisk forskrift (TEK), sier forskningssjef Jan Olav Hjermann ved SINTEF Byggforsk.

Omfattende godkjenning

SINTEF Byggforsk har vært involvert i flere saker vedrørende testing av glassrekkverk som er montert på bygninger i Norge. Bakgrunnen for dette er at brukere av glassrekkverk har ønsket å få rekkverkene testet av en nøytral tredjepart. Instituttet har også vært engasjert i skadesaker som omfatter glassrekkverk.

På bakgrunn av disse erfaringene utarbeidet SINTEF Byggforsk retningslinjer for SINTEF Teknisk Godkjenning for glassrekkverk. Agripa Glassrekkverk er det første produktet som har fått SINTEF Teknisk Godkjenning, og TG 20572 ble publisert 13.11.2018.

Som underlag for slik godkjenning testes bl.a. styrke og stivhet til det sammensatte rekkverksystemet, inkludert støtprøving med pendel og statisk horisontallast. En godkjenning omfatter også kontroll av dokumenterte egenskaper til alle delprodukter, inkludert bestandighet.

Forutsetter riktig prosjektering og montasje

SINTEF Teknisk Godkjenning for glassrekkverk forutsetter at prosjektering og montasje følger prinsippene som er angitt i Byggforskseriens anvisning 536.112 Rekkverk.

Det er også viktig å påse at rekkverkstolpenes feste til underlaget blir tilfredsstillende dimensjonert og utført. Slik dimensjonering må gjøres spesifikt for hvert enkelt byggeprosjekt, fordi lastkapasiteten er avhengig av det aktuelle underlagsmaterialet og ikke kan inkluderes i en produktgodkjenning.

– For å gjøre et trygt valg, oppfordres alle kjøpere av glassrekkverk til å velge gode produkter med god dokumentasjon. Glassrekkverk med SINTEF Teknisk Godkjenning oppfyller både krav i henhold til TEK og de krav som SINTEF Byggforsk stiller for slike produkter, sier Hjermann.

 

Kontaktperson