Til hovedinnhold
Norsk English

Vi er på jakt etter forskere innen elkraft og termisk energi

I SINTEF Energi får du mulighet til å jobbe med nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, i verdensledende laboratorier.

Vi søker nysgjerrige personer med relevant bakgrunn på mastergrads- eller ph.d.-nivå, og som har evner og lyst til å jobbe innen våre fagområder. Erfaring fra industri og prosjektarbeid er en fordel.

Les mer om stillingene og søk her:

SINTEF Energi utvikler og gjennomfører spennende prosjekter sammen med industrien. Vi har en ledende rolle i flere EU-prosjekter og nasjonale Forskningsenter innen miljøvennlig energi (FME). Vi er samlokalisert med NTNU, og har tett samarbeid med NTNU i prosjekter og laboratorier.

I SINTEF har du mulighet til å utvikle dine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling og publisering, omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia.

SINTEF Energi ønsker en jevnere fordeling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.

Søknadsfrist 12. februar.